Kanslipersonal

För att undvika skräppost skriver vi inte ut hela e-postadresserna. 
Adressen är dock alltid namnet som anges nedan och @unf.se.


Administrativ sekreterare
E-post: info@, jobjorn.folkesson@
Telefon: 08-672 60 60

Administrativ sekreterare: Jobjörn Folkesson har hand om administrativa sysslor så som resebokningar, UNF:s fakturor, distriktsbidrag, utskick och är personen bakom UNF:s infomail och kanslitelefon.  Jobjörn handlägger organisationsutskottet.

 

Medlemsregisteransvarig
E-post: medlem@, johan.bo.persson@
Telefon: 08-672 60 60

Medlemsregisteransvarig: Johan Persson har hand om UNF:s medlemsregister samt arkiv.
 

 

Generalsekreterare
E-post: imse@
Telefon: 0733-72 62 61

Generalsekreterare: Imse Nilsson leder kansliet och är förbundsstyrelsens verkställande tjänsteman. Imse har budgetansvar, verksamhetsansvar och är länken mellan personalen och förbundsstyrelsen. Generalsekreteraren handlägger pengar att söka (PAS), ansvarar för försäkringsfrågor och har övergripande personalansvar för hela UNF:s personalstyrka. Generalsekreteraren handlägger förebyggsutskottet.

 
Pressekretarere/drogpolitisk sekreterare

E-post: sophie.bromster@
Telefon: 0733-72 62 65

Drogpolitisk pressekreterare: Sophie Brömster hanterar kontakten med media, tar fram politiskt underlag och är handläggare i det drogpolitiska utskottet. Fungerar som uppdragsgivare för brysselkontoret samt stödjer lokalavdelningarna i sitt politiska och mediala arbete.

 
Biträdande generalsekreterare
E-post: dennis@            
Telefon: 0733-72 62 62

Biträdande generalsekreterare: Dennis Greve arbetsleder UNF:s fältkonsulenter, har nära samarbete med distriktsstyrelserna samt respektive fadder i förbundsstyrelsen.

 
Förbundsutvecklare
E-post: nathalie.carlryd@
Telefon: 0733-72 62 67 

Förbundsutvecklare: Nathalie Carlryd är handläggare för det globala och  sociala utskottet. Ansvarar för UNF:s externa finansiering och samarbetar nära med Junis, Våra Gårdar och NBV.


 

Politisk assistent för EU-frågor
E-post:
 
emma.persson@iogt.se
Telefon: 0032 497 394 308

Politisk assistent för EU-frågor: Emma Persson följer EU-politiken, ger respons på lagförslag och träffar politiker. Emma är vår spejare i Bryssel som även tar emot UNF-grupper i maktens högkvarter.

 

Politisk assistent för EU-frågor
E-post:
 
even.landro@iogt.se
Telefon: 0032 49 73 94 308

Politisk assistent för EU-frågor: Even Landrö följer EU-politiken, ger respons på lagförslag och träffar politiker. Even är vår spejare i Bryssel som även tar emot UNF-grupper i maktens högkvarter.

 

Strategisk kommunikatör
E-post:
kajsa.bengtsonbok@
Telefon: 070 190 84 01

Strategisk kommunikatör: Kajsa ansvarar för UNF:s kommunikation både internt och externt. Hon har hand om UNF:s kommunikationskanaler så som Instagram, Facebook och webbplats samt formger material och produkter.


 

Kampanjledare Attitydpåverkan
E-post: amanda.borg@
Mobil: 073 37 26 238

Kampanjledare Attitydpåverkan: Amanda är tillsammans med Christine kampanjledare för UNF:s satsning på attitydpåverkan. Satsningen syftar till att utmana alkoholnormen och kulturen bland studenter vid universitet och högskolor.

Kampanjledare Attitydpåverkan
E-post: christine.gelfgren@
Mobil: 073 37 26 239

Kampanjledare Attitydpåverkan: Christine är tillsammans med Amanda kampanjledare för UNF:s satsning på attitydpåverkan. Satsningen syftar till att utmana alkoholnormen och kulturen bland studenter vid universitet och högskolor.

Redaktör Motdrag
E-post: Lina.mattebo@
Mobil: 073 372 62 66

Redaktör Motdrag: Lina Mattebo är redaktör för UNF:s medlemstidning Motdrag. Det innebär att hon har huvudansvar för tidningens innehåll, utformning och produktion. 

 Senast ändrad 2011-06-15 15:09:05

Gammelgårdsvägen 38, Box: 12825, 112 97 Stockholm | Telefon: 08-672 60 60, Fax: 08-672 60 01, E-post: info@unf.se