VärvningVarför värvar UNF?


UNF vill ha en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. För att uppnå detta arbetar vi förebyggande. Genom att prata med politiker, informera på skolor, samarbeta med andra föreningar, ha drogfria aktiviteter och annat försöker vi få ungdomar och andra att dricka mindre eller inte alls. Ett tydligt sätt att visa vad man står för är ett personligt ställningstagande. Ett sådant ställningstagande är att bli UNFare. På det sättet visar man tydligt att man inte bara är nykter utan dessutom att man står för det och är beredd att jobba för att fler ska tycka likadant. Därför är det viktigt att värva. Genom att UNF får fler medlemmar är det färre som dricker och är en del problemet. Istället blir det fler som gör att vi kan väcka opinion, som kan engagera sig, som kan hjälpa oss i vårt arbete och att helt enkelt få roligare i vår verksamhet.

 

Vad är värvning?

Rent praktiskt handlar värvning om att övertyga någon mellan 13 och 25 år att tycka att det är en smart idé att gå med i UNF och att därmed skriva under på att vara medlem och följa medlemslöftet.


Värva är ju inte svårt!

Det är naturligtvis självklart för en UNF:are att hela tiden argumentera och visa hur bra UNF är. Men för att värva på ett bra sätt krävs det lite mer. Ska värvningen bli värdefull och produktiv på riktigt behöver vi fundera på hur vi värvar på bästa sätt, var vi värvar, hur vi får medlemmar aktiva och hur vi får nya medlemmar att brinna lika mycket som vi och att de själva värvar en dag. Det är det som detta häfte handlar om.

 

 Telefonmanus

 

Värvarguide

 

Värva UNF:are
Ett studiematerial om hållbar värvning| Fler

Senast ändrad 2011-11-11 10:23:03

Gammelgårdsvägen 38, Box: 12825, 112 97 Stockholm | Telefon: 08-672 60 60, Fax: 08-672 60 01, E-post: info@unf.se