Dolda funktions-nedsättningar
Bilda dig

Dolda funktions-nedsättningar

Publicerat 1 december 2014

E E tt pass om dolda funktionsnedsättningar med fokus på ADHD och Aspergers syndrom.

Här ger vi tips på hur du kan underlätta för de personer som har dessa diagnoser i din förening, på styrelsemöten, på utbildningar eller studiecirklar. Under passet går vi också igenom hur diagnoserna kan ta sig i uttryck och bemötande.