Hållbart engagemang fördjupning
Bilda dig

Hållbart engagemang fördjupning

Publicerat 16 februari 2016

Relaterade dokument

D D et här passet är en djupdykning i ämnet hållbart engagemang och erbjuder dels möjlighet för deltagaren att analysera sitt eget engagemang, men skapar även forum för att diskutera engagemang på en mer strukturell nivå.

Teoridelen bjuder på lärdomar om engagemang som sådant, modellen KASAM och UNFs policy för ett hållbart engagemang. Det praktiska delen bjuder dels på diskussioner om hur det ska vara lätt att engagera sig på ett hållbart sätt, övningar kring individens engagemang och verktyg som går att använda i verksamheten.

Passet består av en powerpoint med manus.

För grundpasset i hållbart engagemang, klicka här.

Relaterade dokument