Interndebatt
Bilda dig

Interndebatt

Publicerat 3 december 2014

D D et här passet syftar till att främja den drogpolitiska interndebatten. Deltagarna får debattera olika drogpolitiska frågor utifrån en tilldelad roll.

Utmaningen i det här passet blir att debattera utan att ta in sina personliga åsikter. Deltagarna måste svara på frågor utifrån vad de tror karaktären skulle svara. Upplägget fungerar bäst med fyra till tio personer men det går absolut att ha med fler. Till exempel kan en grupp som är fler än tio personer delas upp i två mindre grupper. De två mindre grupperna får sedan ha passet enskilt. Det här passet är ett lekfullt pass som kommer ge många goda skratt!

Passet innehåller ett informationsblad med instruktioner och ett med övningarna.