Lobbying
Bilda dig

Lobbying

Publicerat 28 november 2014

N N är UNF vill påverka politiska beslut kan vi både använda direktkontakt med beslutsfattare och opinionsbildning som vänder sig till den breda massan.

Lobbying – Hur gör UNF skillnad i politiken? är ett pass som är till för att ge kunskap, verktyg och inspiration.

Presentationen berättar om vad lobbying är, nationell och lokal politik samt ger tips om hur det går till att lobba. Till presentationen finns ett manus som går att anpassa utifrån gruppens intresse, förkunskaper och storlek. I passet finns det med diskussioner med personen bredvid och helgruppsfrågor för att ge mer interaktion. Det går att lägga till eller ta bort utifrån vad som passar deltagarna.

Beroende på vad deltagarna är intresserade av och vilka kunskaper ni vill utveckla går det att kombinera med olika övningar. Vill ni prata om hur ni kan förbättra en kommun är certifieringsmallen av en Bra Utelivs-kommun ett bra verktyg att använda. Ni kan också göra en plan för hur ni vill kombinera olika insatser för att påverka. Då är en kampanjplan ett bra verktyg. Det finns bifogat en lätt mall som går att använda för planering och som ni sedan kan renskriva i en tabell med rubrikerna: projekt, vad, vem och när.

Passet kan användas för att öka kunskaper men också som en introduktion innan planering av hur ni bäst kan påverka och ta oss närmre en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.