Substitutions-<br>behandling
Bilda dig

Substitutions-
behandling

Publicerat 21 februari 2016

S S ubstitionsbehandling är när ett drogberoende behandlas med en annan drog som anses ha en mindre skadeverkning på den beroende. Detta är ett färdigt pass med powerpoint och talmanus om substitutionsbehandling.

Innehållet är en genomgång vad substitutionsbehandling innebär och vilka läkemedel som används. Även en viss historia till behandlingsmetoden följer med. Det avslutas med resonemang för och mot metoden, samt några diskussionsfrågor.