IOGT-NTO-rörelsens kongresser 2021 corona-anpassas
Kongressen 2021 Nyheter

IOGT-NTO-rörelsens kongresser 2021 corona-anpassas

Publicerat 19 november 2020

Det innebär att folkfesten med tusen deltagare, som kongressen 2019 i Örnsköldsvik, får stå tillbaka denna gång. Istället blir fokus på att skapa de bästa förutsättningarna inom respektive förbund för att kunna fatta kloka och viktiga beslut som tillsammans utvecklar nykterhetsrörelsen, säger Riksstyrelsen om sitt beslut.

Då osäkerheten är stor kring hur pandemin kommer att utvecklas till sommaren måste förbunden planera för att kunna genomföra kongresserna på ett ansvarsfullt och smittskyddssäkert sätt. Samtidigt får inte rörelsen i sin helhet tappa fart i det viktiga utvecklingsarbetet. 

Genom att dela upp de tre kongresserna kan varje förbund genomföra sin kongress utifrån vad som blir bäst för det egna förbundet. På så sätt blir vi starkare, inte genom att göra tillsammans, utan genom att agera i samförstånd, menar Riksstyrelsen. 

IOGT-NTO planerar för en digital kongress. Junis och Ungdomens Nykterhetsförbund hoppas kunna genomföra sina kongresser helt eller delvis fysiskt. Nykterhetsrörelsens scoutförbund har förbundsmöte under hösten och berörs inte av beslutet. 

– IOGT-NTO har siktet inställt på en digital kongress, säger Johnny Mostacero, IOGT-NTO:s förbundsordförande. Men om läget sommaren 2021 gör det möjligt att ha vissa fysiska inslag så ska vi försöka erbjuda det. Oavsett förutsättningar så ska vi se till att ha verktyg som möjliggör för oss att kunna fatta kloka och viktiga beslut som utvecklar vår folkrörelse. 

UNF har siktet inställt på en i första hand fysisk kongress i Jönköping. Är det inte möjligt planeras det scenarion där vi kan genomföra en så bra och inkluderande kongress som möjligt oavsett form. Allt beror på läget i Sverige under våren 2021.

Filip Nyman
Ordförande för UNF och Riksstyrelsen

Jane Segerblom
Ordförande för UNF


IOGT-NTO bildar tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Junis och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO-rörelsen. Riksstyrelsen består av representanter för de fyra förbunden och har som uppdrag att arbeta för samordningen inom IOGT-NTO-rörelsen.