Distriktsbidrag 2018

Distriktsbidrag 2018

Avdelning: Driva distrikt

Publicerat 14 november 2017

Distriktsbidrag 2018

 • Grundbidrag*
  10 000kr
 • Per förening**
  4 000 kr
 • Per betalande medlem
  200 kr
 • Per deltagare på UNF:aren
  350 kr
 • Per deltagare på FSS
  350 kr
 • Per deltagare på Ledaren
  400 kr
 • Per deltagare på Specialist
  400 kr

*Distriktet skall genomföra stadgeenligt årsmöte och skicka in årsmötesprotokoll och årsmöteshandlingar till förbundet.
**Förening skall ha genomfört och rapporterat årsmöte till förbundet eller grundats och inrapporterats senast den 1 december.

Bidragssystem

För att stärka likviditeten för att genomföra verksamhet i distrikten och tydligare koppla bidraget till verksamheten, kommer bidraget betalas ut inför verksamhetsperioden.

Distriktet söker bidrag för planerad verksamhet inför den följande verksamhetsperioden.

Verksamhetsperiod 1, januari – juni. Sista ansökningsdag 12 december 2017. Rapporteras senast den 31 juli 2018.

Verksamhetsperiod 2, juli – december. Sista ansökningsdag 31 maj 2018. Rapporteras senast den 31 januari 2019.

Utbetalningsplan

Utbetalningstillfällen är februari för verksamhetsperiod 1 och augusti för verksamhetsperiod 2, eller senast när rapportering för föregående verksamhetsperiod är gjord.

Vid utbetalningen i februari betalas bidrag för föregående års betalande medlemmar och föreningar (ställningen 2017-12-31), tillsammans med bidraget för den planerade verksamheten för verksamhetsperiod 1 ut. Avdrag eller tillskott görs utifrån rapporteringen från den senast föregående verksamhetsperioden.

Vid utbetalningen i augusti betalas bidrag för den planerade verksamheten för verksamhetsperiod 2 ut. Avdrag eller tillskott görs utifrån rapporteringen från den senast föregående verksamhetsperioden.

För den planerade verksamheten i den följande verksamhetsperioden betalas max 50 000 kr ut.

Grundbidraget betalas ut vid närmast följande utbetalningstillfälle efter att kravet om stadgeenligt årsmöte och inskickning av årsmötesprotokoll och handlingar.

Formulär för Distriktsbidrag 2018

Verksamhetsperiod 1, januari – juni. Sista ansökningsdag 12 december 2017.
Verksamhetsperiod 2, juli – december. Sista ansökningsdag 31 maj 2018.

Dynamic Link Not Found

Short URL (https://goo.gl/forms/LQjiIaEeVYGCnbxE2) not found

If you are the developer of this app, ensure that your Dynamic Links domain is correctly configured and that the path component of this URL is valid.

Återrapportering av distriktsbidrag

Här hittar du formuläret för att återrapportera distriktsbidraget. Kom ihåg att ni måste ha rapporterat föregående period för att kunna få nytt distriktsbidrag. För att få grundbidraget måste ni också har lämnat årsmötesrapport och laddat upp distriktsårsmötesprotokollet i eBas.

 

Återrapportera distriktsbidrag