Höjdaren Make Change 2019
Nyheter

Höjdaren Make Change 2019

Publicerat 11 oktober 2018

H H öjdaren är UNF:s högsta utbildning - utbildningen som gör dig till expert på UNF:s frågor!

Vill du göra UNF ännu bättre? Vill du se en humanare politik i samhället? Vill du ändra på normer eller vill du kanske påverka en persons attityd? Allt det här och mycket mer kommer du att få lära dig på Höjdaren Make Change!

Höjdaren Make Change handlar om förändringsarbete och du kommer få verktyg och metoder för att jobba med det på olika plan, allt från dig själv till samhällsnivå. Kursen kommer varva personlig utveckling och teori med praktiskt arbete. Under kursen kommer du att utvecklas i ditt ledarskap genom värdebaserat ledarskap som kommer ligga som grund för att sedan kunna driva igenom förändring på exempelvis organisations nivå eller samhällsnivå.

Du kommer få kunskap om bland annat maktstrukturer, politiska rörelser och kommunikation. För att sedan varva det med praktiska metoder såsom coachning, motiverande samtal och projektplaneringsmetoden logical framework approach.

För att använda alla verktyg, metoder och kunskaper till något konkret, så kommer kursen lägga ett stort fokus på vad en kan uppnå genom vår demokratiska process. Eftersom det är kongressår passar vi på att lägga kraft på deltagande inför, under och efter kongressen.

Du som söker ska ha…

 • Minst ett par års erfarenhet av aktivt engagemang inom nykterhetsrörelsen.
 • Heltäckande grundläggande kunskaper om UNF:s frågor och verksamhetsområden.
 • Möjlighet att närvara på alla helgträffar, samt vara redo att lägga ned tid på uppgifter och digitala träffar mellan helgträffarna.
 • En vilja att utvecklas och utmanas som person

Kort om kursen

 • Kursen kommer att bestå av fyra fysiska helgträffar, samt kongressen som inte är obligatorisk.
 • Kursen görs av folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg.
 • Kursen ges på kvartsfart under läsåret 2019 och går därfär att läsa i kombination med exempelvis heltidsarbete eller andra heltidsstudier.
 • Kursen ska kopplas med ett aktivt engagemang i nykterhetsrörelsen.

Datum och plats för helgträffarna

 • 8-10 februari, Tollare Folkhögskola i Nacka
 • 26-28 april, Tollare Folkhögskola i Nacka
 • 25-30 juni, Kongressen Örnsköldsvik (ej obligatorisk)
 • 30 aug – 1 sep, Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke
 • 29 nov – 1 dec, Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke

Sista ansökningsdag är 10 december

Anmälan är bindande och följande regler gäller vid avbokning/avhopp https://www.unf.se/avbokingspolicy/

 

Har du frågor?
Kontakta Bildningsledare Anneli Bylund anneli@unf.se