Digitala Kongressen 2021
Kongressen 2021

Digitala Kongressen 2021

Välkommen till den digitala kongressen 30 juni- 4 juli 2021! Det är kongressen som bestämmer över vad UNF ska satsa på fram till 2023. Enligt våra stadgar ska förbundsstyrelsen kalla till kongress fyra månader innan kongressen öppnar, så här kommer den!

 

Vi, tillsammans med hela förbundsstyrelsen, önskar er varmt välkomna på 2021 års kongress, UNFs första digitala kongress!

Nu är det dags för dig som medlem att börja fundera på vad du vill att UNF ska satsa på under den nästkommande mandatperioden och framåt. Skriv en motion eller kom med förslag på arbetsordningen, eller delta på kongressen som ombud.
Hoppas vi syns digitalt i sommar!

Hälsningar Ordförande Filip Nyman och Jane Segerblom 
Filip Nyman och Jane Segerblom
Era förbundsordföranden

Digital Kongress

På grund av det rådande läget med Covid-19 och pandemin så har förbundsstyrelsen beslutat att årets kongress genomförs digitalt.
Varje distrikt ute i landet har möjlighet att samlas i sina delegationer i sitt distrikt eller närliggande distrikt. Självklart endast om läget tillåter det.
Vi kommer använda tjänsten Zoom och VoteIt för mötet och koppla upp oss med presidiet och övriga distrikt.

Mer information kommer uppdateras löpande.

Ombud

Som ombud får du vara med och bestämma vad UNF ska satsa på och vad vi tycker i olika frågor! För att delta som ombud behöver du bli vald på ditt distriktsårsmöte, men det finns också möjlighet att delta som ersättare på förhandlingarna om ett ombud exempelvis blir sjukt.

I år är det ett speciellt år och därför utgår tyvärr lägren och möjligheten att delta på plats i Jönköping för dig som ombud eller lägerdeltagare. 

Att delta som ombud

Nedan kan du klicka dig in för att se hur många ombud just ditt distrikt har som får delta på årets kongress, baserat på antal medlemmar i distriktet. För att delta som ombud måste du bli vald till det på distriktsårsmötet, kontakta ditt distrikt för mer information.

Ombudsfördelningen

Distrikten skickar in ombudsfullmakten genom formuläret nedan. Obs att ni behöver fylla i en fullmakt per ombud eller ersättare.

Ombudsfullmakter

Delegationsledare

Som delegationsledare har man ansvar att ha kontakt med förbundet och kongressgruppen inför och under kongressen. Med detta vill vi göra det enklare för oss att kontakta er, skicka ut paket och se till att alla ombuden, oavsett vart den bor, får en riktigt bra kongressupplevelse!

Ni väljer den här personen på ert distriktsårsmöte och personen kan vara vald till ombud, om ni inte hittar någon annan som kan ställa upp. Vi vet sedan tidigare att många distrikt har som sed att ha en delegationsledare som stöttar distriktets ombud så för er så är kanske detta inte något ovanligt. Vi från kongressgruppen har helt enkelt bara formaliserat uppdraget för att förenkla kontaktvägarna från oss till er.

På knappen nedan fyller ni enkelt i vem från ert distrikt som är årets delegationsledare

Delegationsledare här

Anmälan

Förträffar

Inför kongressen kommer vi ha ett gäng förträffar med möjlighet att diskutera t.ex. det drogpolitiska programmet, ekonomiska berättelsen, VU-systemet och mycket mycket annat! Nedan ser ni schemat för förträffarna.

11/5 – Drogpolitiska Programmet: Pris och tillgänglighet. Discord 18:00

12/5 – Drogpolitiska Programmet: Alkoholindustrin i världen. Discord kl 18:00

20/5 – Drogpolitiska Programmet: Förebygg. Discord kl 18:00

25/5 – Arbetsordningen. Discord 18:00

24/5 – Drogpolitiska Programmet: Alkohol i samhället. Discord kl 18:00

3/6 – Riktlinjer för personalresurser. Kl 18:00 Discord

2/6 – Arbetsplan. Kl 18:30 (plats uppdateras senare)

7/6 – Stadgar & principer. Kl 18:00

9/6 – Bildningssystemet. Kl 18:00

10/6 – Stadgar & principer del 2. Kl 18:00

13/6 – Ekonomiska berättelse. Kl 11:30

13/6 – Budget (medlemsavgift, finansieringsstrategi). Kl 12:00

16/6 – Klimatutredning. Kl 18:00

21/6 – Kampfonden. Kl 18:00

23/6 – Arbetsplan. Kl 18:30

Till Discord-kanalen

UNF:s utmärkelser

Under varje kongress delar vi ut 6 utmärkelser till en person, grupp, medlem, förening eller distrikt som har utmärkt sig på ett extraordinärt vis. Nominera någon du känner, eller dig själv, genom knappen nedan!

Nominera här!

Varje utmärkelse har en motivering eller kravbeskrivning som den du nominerar på något sätt ska ha uppfyllt. Läs mer nedan.

Läs mer om utmärkelser