Digitala Kongressen 2021
Kongressen 2021

Digitala Kongressen 2021

Välkommen till den digitala kongressen 30 juni- 4 juli 2021! Det är kongressen som bestämmer över vad UNF ska satsa på fram till 2023. Enligt våra stadgar ska förbundsstyrelsen kalla till kongress fyra månader innan kongressen öppnar, så här kommer den!

 

Vi, tillsammans med hela förbundsstyrelsen, önskar er varmt välkomna på 2021 års kongress, UNFs första digitala kongress!

Nu är det dags för dig som medlem att börja fundera på vad du vill att UNF ska satsa på under den nästkommande mandatperioden och framåt. Skriv en motion eller kom med förslag på arbetsordningen, eller delta på kongressen som ombud.
Hoppas vi syns digitalt i sommar!

Hälsningar Ordförande Filip Nyman och Jane Segerblom 
Filip Nyman och Jane Segerblom
Era förbundsordföranden

Digital Kongress

På grund av det rådande läget med Covid-19 och pandemin så har förbundsstyrelsen beslutat att årets kongress genomförs digitalt.
Varje distrikt ute i landet har möjlighet att samlas i sina delegationer i sitt distrikt eller närliggande distrikt. Självklart endast om läget tillåter det.
Vi kommer använda tjänsten Zoom och VoteIt för mötet och koppla upp oss med presidiet och övriga distrikt.

Mer information kommer uppdateras löpande.

Ombud

Som ombud får du vara med och bestämma vad UNF ska satsa på och vad vi tycker i olika frågor! För att delta som ombud behöver du bli vald på ditt distriktsårsmöte, men det finns också möjlighet att delta som ersättare på förhandlingarna om ett ombud exempelvis blir sjukt.

I år är det ett speciellt år och därför utgår tyvärr lägren och möjligheten att delta på plats i Jönköping för dig som ombud eller lägerdeltagare. 

Att delta som ombud

Nedan kan du klicka dig in för att se hur många ombud just ditt distrikt har som får delta på årets kongress, baserat på antal medlemmar i distriktet. För att delta som ombud måste du bli vald till det på distriktsårsmötet, kontakta ditt distrikt för mer information.

Ombudsfördelningen

Anmälan

Skriv en motion

Har du en idé som kan förbättra UNF? Då kan du motionera, det vill säga lägga ett förslag till kongressen. Alla UNF:s medlemmar, föreningar och distrikt har rätt till att göra det!

Motionerna ska mejlas till motioner@unf.se senast den 21 april 2021! 

Tisdagen den 23/2 kl 18.00 arrangeras en Motionsskola under Kongressförfesten.
Kvällen innehåller en grundläggande genomgång i hur du skriver motioner, vad du kan tänka på, och sedan skriver vi gemensamt motioner och peppar varandra.
För mer information se unf.se/kongressforfest-2021