Sök bidrag för föreningslokalen!
Nyheter

Sök bidrag för föreningslokalen!

Publicerat 27 januari 2015

Relaterade dokument

K K ursgård- och samlingslokalstipendiet är ett stipendie för föreningslokal och kursgård. Sök och få pengar att rusta upp lokalen eller få bidrag till era idéer!

Riksstyrelsen erbjuder IOGT-NTO-rörelsens föreningslokaler att söka bidrag för i första hand upprustning, underhåll och kompletterande utrustning. Under 2015 kommer ansökningar för att delfinansiera anpassning av lokaler för ny verksamhet för barnfamiljer och ungdomar att prioriteras.

Fastigheten ska vara ägd av en förening/kår eller byggnadsförening inom IOGT-NTO-rörelsen. Ansökningar från lokaler där rörelsen driver egen verksamhet prioriteras.

Ange i ansökan:

  1. Sökande
  2. Kontaktperson med adress och telefonnummer
  3. Föreningens konto för ev utbetalning av bidrag
  4. Beskriv IOGT-NTO-rörelsens egen verksamhet i lokalen
  5. Vad ni söker bidrag för

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2015.

Blankett kommer att finnas på hemsidan www.iogt.se/fonder att ladda ner senast i januari 2015

Läs bilaga här

Relaterade dokument