UNF byter IT-miljö
Nyheter

UNF byter IT-miljö

Publicerat 20 februari 2019

UNF tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen kommer att byta IT-miljö och leverantör. UNF har tidigare köpt in tjänster direkt från IOGT-NTO. Vi kommer fortfarande att köpa IT-tjänster via IOGT-NTO, men de i sin tur flyttar ut sin IT-infrastruktur och går ihop med vårt studieförbund NBV.

Här nedan följer en kort sammanfattning av förändringen. Längre ner finns en längre beskrivning.

För dig som medlem i UNF påverkar det dig på följande sätt

UNF idag har en stor del av sin IT-miljö inom Microsoftvärlden. Det innebär att ens mailadress är kopplad till en outlookmiljö. I samband med det stora bytet kommer UNF att gå över till G-Suite, en motsvarande miljö från Google. Redan idag använder UNF:s personalorganisation och förbundsstyrelse tjänster som Google Drive frekvent.. Många distrikt arbetar även i Googles Drive. Skiftet innebär att vår mail nu framöver istället kommer vara tillgänglig via Gmail och inte Outlook via webben. Detta är den största förändringen för dig som medlem.

Den stora gruppen användare är de som idag har Sobernet som sin e‐postleverantör. För dessa
kommer bytet innebära en förbättring i form av tillgänglighet och enkelhet att använda funktioner.

En annan förändring som UNF kommer att genomföra är att framöver kommer enbart personer med förtroendeuppdrag i UNF att erhålla en @unf.se mailadress. Tidigare har vem som helst inom IOGT-NTO-rörelsen haft den möjligheten. Att fortsätta leverera det för en bred massa är en för stor administrativ apparat och därför upphör vi med det. Vi kommer att kommunicera ut mer om detta när det är aktuellt.

Den stora e‐postflytten är tänkt att ske under vecka 11 och 12. Flytten kommer att delas upp under flera dagar. Olika grupper av användare kommer att flyttas olika dagar för att minska risken.

Den längre versionen med information

Flytt till Microsoft Office 365 eller Google G Suite Alla organisationer utom UNF har valt att flytta sin e‐post‐ och dokumenthantering till Microsofts molntjänst Office 365. UNF har redan börjat använda Google G Suite för sin dokumenthantering och går vidare med det.

Oavsett om organisationen går till Office 365 eller G Suite innebär det att vi flyttar data och funktioner från egna servrar till den molntjänst som respektive företag tillhandahåller.

Idag har en användare kunnat ha e‐postadresser i domänen @unf.se samtidigt som en annan organisation såsom @iogt.se. Då detta i framtiden innebär två olika epostsystem är detta inte längre tekniskt möjligt. Vill någon ha både en @unf.se‐adress och en annan adress krävs att e‐post hämtas från två olika e‐postservrar.

Alla mejl, kalenderhändelser och kontakter som en användare har på sitt e‐postkonto i nuvarande Soberent kommer att flyttas med till molntjänsten. Inga längre driftsavbrott kommer behövas förutom tidpunkten då användaren byter sina e‐postinställningar.

Så påverkas användarna

I samband med att just användares e‐postadress flyttas till molntjänsten behöver användarna göra epostinställningar i sina e‐postklienter på såväl mobila enheter och datorer. En stor fördel är att användaren i framtiden kan använda moderna e‐postklienter och telefoner för att ansluta till epostservern. En av våra befintliga äldre e‐postservrar med operativsystem från 2007 hindrar anslutning med nyare e‐postklienter som kräver högre säkerhet.

De som har dator inom nuvarande Sobernet har en hemkatalog som ligger som H: på datorn. Detta är en nätverkshårddisk som mappas upp vid inloggning på datorn. Denna funktion kommer att ersättas av OneDrive i Office 365 eller Drive i G Suite. Detta innebär att dokumentet synkas till en molnlösning där dokumenten blir tillgängliga på datorer, på telefoner och via webben. Denna lösning kräver heller ingen VPN‐uppkoppling för att fungera.