Valberedning 2021-2023

Valberedning 2021-2023

Publicerat 4 september 2017

Valberedningen för mandatperioden 2021-2023 har valts av ombuden på kongressen 2021. Nedan hittar du en lista på vilka som är med i valberedningen. 

Vad gör valberedningen? Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda (ledamöter till förbundsstyrelsen). Valberedningen letar, väljer ut kandidater och tar emot nomineringar som de sedan bearbetar genom intervjuer och lägger ett förslag till nästa kongress. Det är också kongressen som beslutar om valberedningens förslag ska bli valda till ny styrelse.

Valberedningen 2021-2023 består av:

Ordinarie

  • Ellen Hjort – sammankallande
    Mailadress: Ellen.Hjort@unf.se
  • Lovisa Edström
  • Pontus Beskow Borg
  • Hampus Haugland
  • Martin Wennberg

Ersättare

  • Caroline Eriksson
  • Johan Stoltz