Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse
Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse
Kongressen 2017 Nyheter

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

UNF UNF :s förbundsvalberedning presenterar nedan sitt förslag till nya förbundsstyrelse. De föreslår en styrelse bestående av 9 personer. I förslaget är det fem personer från förra styrelsen som föreslås sitta kvar och fyra nya personer som föreslås väljas in. Kandidaterna presenteras nedan tillsammans med valberedningens motivering.

Valberedningens motivering

”Att valbereda ett förslag till ny förbundsstyrelse är ett uppdrag som kräver ödmjukhet, hårt arbete och en känsla för var UNF är och vart UNF behöver ta sig de kommande åren. I vårt arbete har vi valt att hålla fokus på UNF ur ett 2, 5 och 10 års perspektiv. Vi har i våra intervjuer med kandidater och människor som känner organisationen väl försökt skapa oss en bild av organisationens utmaningar och möjligheter. Vi har mött många människor, resonerat och funderat över vad vi är och vi vill. Utifrån det har vi arbetat fram ett förslag till förbundsstyrelse som vi tror på.

De gemensamma utmaningar som valberedningen och ledamöterna i vårt förslag ser är att UNF behöver öka i antal medlemmar, finna vår roll i ett föränderligt civilsamhälle och erbjuda nya organisationsformer för medlemmarna. Vi behöver en stark förbundsstyrelse som genom ett strategiska förhållningssätt klarar av att fortsätta och påbörja livsviktiga processer och förändringsarbeten.

Alla i förslaget är föreslagna utifrån att de har en förståelse av vad som gör UNF bra i idag men också för att de har en passion för att på fler sätt göra organisationen ännu bättre. Omvärlden utvecklas på nya sätt och vi tror att styrelsen både kan anpassa sig till nya arenor och sprida det som gör UNF unikt. Vi ser i förslaget en samling av alla de kompetenser bred som vi tror behövs. De nominerade är inte bara valda för sina enskilda egenskaper utan vi tror på deras potential att fungera som grupp för att gemensamt utveckla UNF. Vi ser att de kompletterar varandra och drivs av en anda att samarbeta och hitta lösningar som kan leda till att de kan agera som en stark och enad styrelse.

Den styrelse vi har föreslagit tror vi tillsammans med andra nivåer och delar i UNF kan fortsätta och påbörja de processer som behövs för att utveckla och förändra organisationen. Vi ser det här som ett långsiktigt arbete där vi genom en kombination av kortsiktigt och långsiktigt arbete ska bidra till utvecklingen av UNF.

Vi har i vårt förslag till förbundsstyrelse föreslagit nio ledamöter och återigen ett delat ordförandeskap. Vi har valt att föreslå nio ledamöter utifrån att vi dels har hittat nio personer som vi tror väldigt mycket på, både enskilt och i grupp men också på grund att vi ser fördelarna med en mindre styrelse som kan bli starkare som grupp och genom sitt antal i större grad behålla sitt strategiska fokus och bli mer effektiva i sitt arbete.

Ett delat ordförandeskap känns som en självklarhet för oss då vi ser det som viktigt att vara två för att dels kunna avlasta varandra men också för att kunna ha ett brett fokus. Genom ett delat ordförandeskap kan en ordförande ha ett tydligare internt fokus t.ex. genom att fokusera på att utveckla distriktsstödet och en ordförande med ett mer externt fokus kan t.ex. utveckla UNFs roll i civilsamhället och i det politiska arbetet.

Vi ser att Max Johansson har ett starkt engagemang och intresse för att stärka det interna arbetet. Tillsammans med Isabelle Benfalks kompetens och engagemang för civilsamhället och det drogpolitiska arbetet ser vi en stark kombination som kommer att leda UNF framåt.”

Om du har frågor, kontakta valberedningens sammankallande, Linus Henriksson, linus.henriksson@unf.se

Valberedningen består av:

Linus Henriksson
Linda Tjälldén
Dante Borén
Elin Björk Wäring
Frazze Wagner

Valberedningens förslag

Ordförande Isabelle Benfalk
Ordförande Max Johansson
Kassör Olle Åkesson
Sekreterare Olle Gynther-Zillén
Bildningsledare Anneli Bylund
Ledamöter: Lina Sultan, Maria Emilsson, Semanur Taskin och Filip Nyman

Lär känna förslaget!

Isabelle Benfalk
Ordförande

Bor: Labruden, tre mil öster om Uppsala.

Beskriv dig själv med tre ord: Drive, ambitiös och envis

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: UNF är i en situation där vi behöver en tydlig, gemensam riktning för att komma framåt och uppnå resultat. I en sådan situation behöver vi ett ledarskap som dels kan inspirera och engagera och dels pusha oss till nya nivåer. Jag är helt övertygad om att jag är rätt person för att leda oss i den riktning kongressen pekar ut och få oss att börja samarbeta, få hela UNF att ro åt samma håll. Vi måste också bygga en organisation som är hållbar över tid, för att inte hamna i samma sits igen om ett antal år. Jag älskar att tänka strategiskt, att fundera över vilka långsiktiga konsekvenser beslut vi tar idag kan få. Min förmåga att tänka strategiskt kombinerat med min typ av ledarskap gör att jag verkligen kan bidra till att UNF utvecklas, både nu men också om fem år.

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Jag tror vår största utmaning kommer vara att hitta oss själva. Just nu är vi lite i en identitetskris upplever jag, på grund av vårt låga medlemsantal. Jag upplever en konflikt mellan människor som å ena sidan vill att UNF ska vara mer drogpolitiska och å andra sidan att vi ska satsa mer på värvning och bygga upp en intern organisationsstruktur. Vi behöver bestämma oss för vad vårt syfte egentligen är. Jag tror inte att vi är antingen en drogpolitisk organisation eller en stark medlemsorganisation, jag anser att vi är båda. För att komma ur identitetskrisen måste vi kompromissa, hitta en balans och sedan visa massor av envishet för att uppnå vår fulla potential. Vi måste dessutom bli lite mer självsäkra, kaxiga och stolta över oss själva för att kunna bli vårt bästa jag.

Max Johansson
Ordförande

Bor: Stockholm men är från den lilla byn Mullsjö.

Beskriv dig själv med tre ord: Engagerad , energisk och en riktig do:er.

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: Jag tror jag kan bidra med ett långsiktig analys kring medlemsvärvning och kommunikation. Jag tror att många av de besluten UNF har tagit den senaste tiden kring de här frågorna  är rätt, men att det behöver utvecklas mer. Jag kan även bidra med en fördjupad kunskap inom personalfrågor och projektledning som jag tror är nödvändigt för att utveckla framtida förbundsorganisation. Sist men inte minst tror jag att jag kan bidra med en större ”Vi-Känsla” i hela UNF och få oss att gå i en gemensam riktning så vi kan börja krossaalkoholnormen!

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren
: Jag tror att den största utmaningen är att vända de nedåtgående medlemssiffrorna och hitta nya engagemangsformer för nyktra ungdomar samt att öka vår närvaro digitalt.

Olle Åkesson
Kassör

Bor: Skara, Västergötland

Beskriv dig själv med tre ord: Analytisk, engagerad och ambitiös.

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: Som kassör hoppas jag kunna utveckla UNF:s intäktsströmmar, skapa bättre ekonomiska förutsättningar för föreningarna och distrikten och driva nya satsningar. Som ledamot i förbundsstyrelsen är min ambition att stärka UNF:s position i samhället genom mer ideologi, större genomslag, nya samarbeten och utvecklad verksamhet.

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Att ta tillvara på den framspringande nykterhetsnormen bland ungdomar.

Anneli Bylund
Bildningsledare

Bor: Karlstad​

Beskriv dig själv med tre ord: Organiserad, vänlig, klok

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: Jag kommer kämpa för att den positiva utvecklingen som UNF genomgår ska bli strukturer som håller. 

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Jag ser främst två utmaningar; Både omvärlden och UNF genomgår en stor utveckling. UNF behöver ta till vara på den styrka och traditions som vi bär med oss som folkrörelse, samtidigt behöver vi visa en stor ödmjukhet till att ett attraktivt medlemskap inte är samma sak som det var för tio år sen och våga steppa upp med vår modernisering. UNF behöver fortsätta jobba hårt med att öka i medlemmar och med det kommer ett ännu större arbete att fånga upp, förvalta och utveckla engagemanget hos våra medlemmar.

Olle Gynther-Zillén
Sekreterare

Bor: Södermalm i Stockholm.

Beskriv dig själv med tre ord: Glad, ambitiös och diplomatisk

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: Bidrar främst genom ett brinnande engagemang i jämlikhetsfrågor (då jag bland annat har en funktionsnedsättning), men också med mycket erfarenhet inte bara från att ha posten tidigare utan också att ha suttit i Kårstyrelsen på Kungliga Tekniska Högskolan och ha sett mycket som är bra att ta in i mitt engagemang i UNF. Sedan tror jag att det är extremt bra att ha en sekreterare som sett alla processer vi lagt grund för de föregående två åren.

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Växa som förbund och att hitta hem till sina gräsrötter.

Maria Emilsson
Ledamot

Bor: Göteborg

Beskriv dig själv med tre ord: entusiastisk, lösningsfokuserad och handlingskraftig

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: Med glimten i ögat, kan jag inspirera och dela med mig av goda erfarenheter. Jag kan vara med och lyfta vikten av en bra organisationskultur och bilda till att lyfta personer med stor utvecklingspotential. Jag kan också bidra med att skapa begriplighet i frågor kring vårt långsiktiga organisationsarbete!

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Jag tror vår största utmaning är att stärka varandra i medlemsöknings- och bildningsarbetet. Jag upplever att de flesta vet vad vi behöver göra för att stärka organisationen men vi behöver skapa ett ägande och engagemang kring dessa frågor!

Filip Nyman
Ledamot

Bor: Jönköping!

Beskriv dig själv med tre ord: glad, motiverad, lyhörd.

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv:
På det sättet jag kan bidra är genom att skapa en kultur i hela UNF att vi behöver bli fler medlemmar men också att försöka ena hela UNF Sverige. För när vi är tillsammans så kan vi klara vad som helst. Det är hela idén med folkrörelsen. Jag tror också att jag kan vara med att bidra till att det skapas nya idéer på hur vi gör vår verksamhet och hur vi löser problemet med vår konsumtion. Mer studiecirklar och mindre köpa verksamhet!

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: UNFs största utmaning skulle jag säga är att få ner våra kostnader. Vi får mindre pengar från miljonlotteriet och samtidigt sjunker vårt medlemsantal. Ju mindre medlemmar vi har desto mindre pengar får vi. En utmaning till är att folk också lämnar eller inte betalar sin medlemsavgift och då skrivs ut efter 2 år. Vi måste hitta nya sätt att få fler personer att stanna i UNF.

Lina Sultan
Ledamot

Bor: Töreboda

Beskriv dig själv med tre ord: Drivande, lojal och positiv

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv: Jag kommer bidra med idéer, engagemang och bra arbetsklimat. Jag tycker det är viktigt att alla får chans att komma till tals och bli lyssnade på, det gör att jag är noga med att själv ta ett steg tillbaka när jag märker att andra behöver ta plats, vilket skapar ett bättre arbetsklimat för alla. Jag har många idéer om hur en kan organisera sig i UNF och jag har erfarenhet av flera olika typer av organisering på framförallt distriktsnivå. Om vi ska vända trenden med ett nedåtgående medlemsantal måste vi hitta sätt som så många som möjligt kan organisera sig i och jag kommer kunna bidra med olika idéer på hur det skulle gå till.

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Att fortsätta växa i medlemsantal men också att fortsätta engagera medlemmar vi redan har.

Semanur Taskin
Ledamot

Bor: Solna, i Stockholm.

Beskriv dig själv med tre ord: Kroniskt nyfiken, envis och omhändertagande.

Berätta hur du kan bidra till UNFs utveckling ur ett femårsperspektiv:

Genom mitt breda engagemang i civilsamhället i flera olika organisationer på olika nivåer, och mina förtroendeuppdrag inom politiken, har jag fått otroligt givande erfarenheter av både intern organisationsutveckling och utåtriktat påverkansarbete. Jag gick med i Junis som 8-åring, men valde att i UNF låta mitt engagemang stanna lokalt. Jag har således en super-givande och annorlunda kombination av ödmjukt inifrån- och utifrånperspektiv. Jag tror att jag bland annat kan bidra i utmaningarna kring att spetsa vår räckvidd, bli en tilltalande rörelse för fler målgrupper och förmåga att bli en ännu starkare röst att räkna med på fler fronter i civilsamhället.

Vad är UNFs största utmaning de två kommande åren: Att nå ut till en större bredd av medlemmar, spetsa sitt utåtriktade arbete och lyckas höja värdet av engagemang lokalt och regionalt.