Pengar att söka

Pengar att söka

Publicerat 12 januari 2015

Pengar att söka
Här kan du fylla i din ansökan till UNF:s Pengar att söka. Ansökningsstopp år 2015 är 1 februari, 30 mars, 1 juni, 1 september, 1 november och 19 november.
Logga in på Google för att spara förloppet. Läs mer
*Obligatorisk
Namn *
Vad heter ditt projekt?
Ditt svar
Sammanfattning *
Beskriv ditt projekt och förklara hur det passar in i det prioriterade område du valt.
Ditt svar
Prioriterat område *
Detta är de tre prioriterade områden som förbundsstyrelsen bestämt för PAS 2015. Din ansökan ska passa in i något av dem.
Välj
Förutsättningar för god föreningsverksamhet
Bildningsverksamhet kopplat till vår ideologi
Utåtriktade arrangemang i både värvnings- och opinionsbildningssyfte
Startdatum *
Vilket datum startar ditt projekt? Om datum är osäkert, välj ett ungefärligt startdatum och inkludera information om detta i sammanfattningen ovan.
MM
/
DD
/
ÅÅÅÅ
Slutdatum *
Vilket datum slutar ditt projekt? Om datum är osäkert, välj ett ungefärligt slutdatum och inkludera information om detta i sammanfattningen ovan. Om projektet bara är en dag så fyller du i samma här som på föregående fråga.
MM
/
DD
/
ÅÅÅÅ
Budget *
Hur mycket kommer projektet att kosta, hur kommer kostnaderna att vara fördelade, vad finns det för intäkter? Redovisa projektets budget här!
Ditt svar
Arrangör *
Vilka står bakom projektet? Det kan t ex vara distriktet, din förening, eller ett nätverk.
Ditt svar
Kontaktperson *
Vem är kontaktperson för projektet? Skriv ner namn, telefonnummer, och mailadress.
Ditt svar
Kontonummer
Var ska eventuellt beviljat bidrag betalas ut? Plusgiro, bankgiro, eller bankkontonummer. Glöm inte att ange clearingnummer om du anger ett bankkontonummer.
Ditt svar
Skicka
Rensa formuläret
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Integritetspolicy