Allt om drogpolitik
Bilda dig

Allt om drogpolitik

Publicerat 16 december 2014

P P assen inom drogpolitik ger information och inspiration om UNF:s drogpolitiska ställningstaganden och hur vi tillsammans kan förverkliga dem.

Via passen går det att lära sig om att påverka genom lobbying och media. Deltagare får både kunskap om alkoholpolitik, cannabis, Bra Uteliv och konkreta verktyg för att se till att kommunen, Sverige och EU fattar beslut för att kunna nå en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.

Utbildningspaketet innehåller följande pass:

Lobbying

Lobbying – Hur gör UNF skillnad i politiken? är ett pass som är till för att ge kunskap, verktyg och inspiration.

Presentationen berättar om vad lobbying är, nationell och lokal politik samt ger tips om hur det går till att lobba. Till presentationen finns ett manus som går att anpassa utifrån gruppens intresse, förkunskaper och storlek. I passet finns det med diskussioner med personen bredvid och helgruppsfrågor för att ge mer interaktion. Det går att lägga till eller ta bort utifrån vad som passar deltagarna.

Beroende på vad deltagarna är intresserade av och vilka kunskaper ni vill utveckla går det att kombinera med olika övningar. Vill ni prata om hur ni kan förbättra en kommun är certifieringsmallen av en Bra Utelivs-kommun ett bra verktyg att använda. Ni kan också göra en plan för hur ni vill kombinera olika insatser för att påverka. Då är en kampanjplan ett bra verktyg. Det finns bifogat en lätt mall som går att använda för planering och som ni sedan kan renskriva i en tabell med rubrikerna: projekt, vad, vem och när.

Passet kan användas för att öka kunskaper men också som en introduktion innan planering av hur ni bäst kan påverka och ta oss närmre en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.

Press och media

Här hittar du en presentation med information om hur ni kan gå till väga för att nå ut i media. Den kan anpassas utifrån deltagarnas förkunskaper. Övningarna kan användas enskilt eller tillsammans som olika stationer beroende på vad kursledning och deltagare vill. De kan också anpassas efter individers och gruppers önskemål och förutsättningar. Även om kanske  hela föreningsstyrelsen vill samlas för att besluta om när pressmeddelanden ska skickas ut och vems ansvar det är finns det fortfarande möjlighet att göra en plan som förslag om det bara är en person som är med.

Det som framförallt är viktig att bära med sig är att det UNF gör är viktiga frågor som är intressanta för allmänheten och därför är intressanta att rapportera om i tidningar och annan media. UNF gör skillnad och vi är experter på ungas engagemang och drogpolitik. Utöver detta material finns verktyg att hämta på under verksamhetsområdet drogpolitik och den drogpolitiska pressekreteraren finns som en resurs för till exempel stöd med att skicka ut pressmeddelanden och för att få kontaktuppgifter till lokalmedia.

Bra uteliv

I passet om Bra uteliv finns all information och inspiration kring vad medlemmar kan göra för att bidra till att kampanjen växter och gör skillnad.

Bra Uteliv har framför allt två politiska områden:
Nyktra mötesplatser som fritidsgårdar och caféer plus onyktra mötesplatser som krogar och resturanger. Vi vill uppmärksamma att fler nyktra mötesplatser inte bara är en plats för unga att mötas utan också ett sätt att förebygga bruket av alkohol och andra droger.

Interndebatt

Utmaningen i det här passet blir att debattera utan att ta in sina personliga åsikter. Deltagarna måste svara på frågor utifrån vad de tror karaktären skulle svara. Upplägget fungerar bäst med fyra till tio personer men det går absolut att ha med fler. Till exempel kan en grupp som är fler än tio personer delas upp i två mindre grupper. De två mindre grupperna får sedan ha passet enskilt. Det här passet är ett lekfullt pass som kommer ge många goda skratt!

Passet innehåller ett informationsblad med instruktioner och ett med övningarna.