Driva distrikt

Driva distrikt

Avdelning: För medlemmar
T T illsammans med ett gäng andra UNF:are har du som sitter i distriktsstyrelsen fått förtroendet av medlemmarna i distriktet att under ett år leda och utveckla distriktet. Att sitta i en distriktsstyrelse är ett roligt och spännande uppdrag!

Vad kan ni göra som distrikt?

Som distriktsstyrelse kan det kännas som att det finns tusen saker att göra och det kan vara svårt att vet vad ni ska fokusera på, så här kommer tre tips:

 1. Medlemsökning – Se till att värvning är en naturlig del av verksamheten. Ha bra samarbete med skolor, se till att vara många med och värva, samarbeta med era föreningar och glöm inte uppföljningsaktiviteter. Läs mer under kapitlet Värvning.
 2. Föreningsstöd – En av distriktstyrelsens viktigaste uppgifter. Ha kontakt med och besök alla föreningar. Se och lyssna till vad de behöver och vill, och anordna föreningsstyrelsesamlingar där alla får träffas.
 3. Bildning – Anordna UNF:aren utbildningar och koppla ihop detta med värvningsarbetet. Se också gärna till att ha något annat ideologiskt bildningsarrangemang (kanske i samarbete med andra distrikt) och se till att era medlemmar åker på andra distrikts eller förbundets arrangemang. Läs mer under kapitlet Arrangera.

Distriktsårshjul

Planering är A och O för att få till en riktigt bra distriktstyrelse. Vi har gjort ett årshjul för en översikt över fokuset och viktiga datum under årens gång. T.ex. redan nu kan ni boka in datumen för DSS och DO/DK-nätverken! Skriv gärna ut distriktsårshjulet och fyll på själva datum ni redan nu känner till, t.ex. om ni ska vara med på Pride i er kommun eller vilka månader ni ska arrangera UNFaren. 

Ladda ner årshjulet här

Tips till Distriktsstyrelse

 • Distriktstyrelse och distriktsordförande–nätverk – Varje år arrangeras distriktsstyrelsesamlingar för hela distriktstyrelsen och ett ordförandenätverk för de som är distriktsordförande. Båda dessa är gyllene tillfällen att lära känna andra med samma uppdrag och få möjlighet att diskutera möjligheter och utmaningar i distrikten. Åk!
 • Delegera och ta gemensamt ansvar – I många styrelser hamnar mycket jobb och ansvar, men också mycket information och makt, på ordföranden. Distriktsordföranden har ansvar för styrelsens arbete men ska inte göra allt jobb själv.  Styrelsen bör hjälpas åt att fördela arbetet och ansvaret mellan medlemmarna och se till att ingen gör för mycket.

Styrelseguide

Guiden för er som sitter i en distriktsstyrelse

Styrelsens roll och ansvar

Arbetssätt

Möten

Styrelsen som grupp

Media

Kriser och konflikter

Delegationsordning

Föreningsstöd

Att starta nya föreningar och stötta de föreningar som redan finns är en väldigt viktig uppgift för ett distrikt. Det är i föreningarna som merparten av all vår verksamhet finns och det är också här medlemmar kan möta UNF för första gången och växa i sitt engagemang. För att det här ska fungera måste alla distrikt arbeta med att stötta och starta föreningar.

När ni som distrikt tar initiativ till att starta en ny förening finns det några viktiga saker att tänka på. Först och främst är det jättebra att ni startar fler föreningar, eftersom föreningarna är något av det viktigaste vi har inom UNF. Det är också viktigt att allting blir rätt gjort. För en ny förening kan det vara svårt att hålla koll på vilka papper som ska fyllas i när, vilka möten man måste ha och vilket ansvar en förening egentligen innebär. Här är det viktigt att ni finns med och stöttar med både erfarenhet och kunskap. För att det här ska fungera smidigt är det bra att utse en person från distriktet som är ansvarig för den nybildade föreningen, som kan följa upp och se till att allt flyter på.

Det finns flera olika sätt att arbeta med föreningsstöd. Hur ni väljer att arbeta i ert distrikt är upp till er, men tänk på att ert arbete är väldigt viktigt för att vi ska kunna ha många aktiva föreningar och i förlängningen många aktiva medlemmar.

 • Faddersystem

  Ett faddersystem är väldigt enkelt och går ut på att de olika personerna i distriktsstyrelsen har ansvar för kontakten med distriktets olika föreningar. I sin allra enklaste form handlar det bara om att ha en kontakt med någon i föreningsstyrelsen, men faddersystem ger som mest effekt när faddern är mer aktiv och tar en tydligare roll i föreningens utveckling.

 • Föreningsbesök 

  Att få besök från distriktet är ofta väldigt uppskattat av föreningarna. Som representant för distriktet är du ofta en förebild och för föreningarna brukar det betyda mycket att få stöd från er. När ni besöker föreningen är det viktigt att ge stöd och att informera om vad som är på gång i distriktet och att påminna om till exempel FSS:er och FÅM. Det är också bra att inspirera till ny verksamhet, som till exempel lokalt påverkansarbete eller medlemsökningsarbete.

 • Föreningsstyrelsesamlingar

  Föreningsstyrelsesamlingar kallas oftast för FSS:er och är vad det heter: en samling för föreningsstyrelserna i ett distrikt. Hur en genomför en FSS finns beskrivet i vårt FSS-material, men generellt handlar det om att samla styrelserna, stärka dem i deras roller och inspirera dem till att göra ett ännu bättre arbete. Materialet finner du här nedan.

Starta förening. Hjälp till att starta föreningar i distriktet!

Skärmavbild 2015-08-27 kl. 13.27.58

Föreningsstyrelsesamling

Under föreningsstyrelsesamling (FSS) samlas föreningsstyrelse för att utbyta kunskap och lära känna varandra. FSS-manualen är ett material som hjälper arrangörer att planera och strukturera en FSS på bästa sätt. Materialet består av en manual med tips på upplägg och passade övningar,  övningarna, tips på scheman och diplom hänger med när du laddar ner manualen nedan!

”Vår förhoppning är att du som läser det FSS-manualen ska hitta verktyg och vägar för att stärka föreningar, bygga en stark rörelse lokalt och dessutom ha roligt på vägen.”

– Eric Tegnander och Malin Thorson, förbundsordförande UNF 2013-2015

Skärmavbild 2015-01-22 kl. 11.57.38

FSS-manuAl med tillbehör

Värvning

Att arbeta med medlemsökning är något som är viktigt för alla distrikt. Våra medlemmar kommer alltid fylla 26 år och bli för gamla för UNF och därför är det väldigt viktigt att det fylls på med nya medlemmar.

I vår shop finns våra värvarfoldrar att beställa hem. Där kan ni även beställa rollups, kuvert med UNF-loggan och massa annat som kan vara bra att ha i ert distrikt.

Till shoppen

Sätt mål

Medlemmar är viktigt eftersom världen behöver fler som är organiserade för nykterhet, demokrati och solidaritet. Om man ska lyckas med sitt medlemsökningsarbete är det några saker som är lite extra viktiga. Först och främst behöver man ha ett mål. De allra flesta distrikt har ett mål för året som årsmötet har satt. Har man inte fått ett mål måste man sätta ett eget mål i styrelsen. Det är också viktigt att bryta ned målet i mindre delmål och till exempel sätta mål för varje kvartal och varje månad. Det är också viktigt att planera sin medlemsökningsinsats. Boka platsen ni ska vara på och se till att ni är många som kan vara med i god tid. Se också till att ha en plan för vad som ska hända med de nya medlemmarna: Vad ska ni prata om på uppföljningsaktiviteten? När ska de gå UNF:aren? Vilken förening ska de in i?

Återvärvning

Återvärvningen är lika viktig som som den vanliga värvningen, vi vill ju ha kvar våra gamla medlemmar samtidigt som vi värvar in nya. I januari och februari gör vi en gemensam satsning på att värva in de medlemmar som varit medlemmar året innan, och i november och december påminner vi ytterligare för att vi inte ska tappa medlemmar innan årets slut. Återvärvningen sker via Ebas genom att vi skickar ut sms till alla medlemmar som varit medlemmar tidigare där de får en personlig länk att gå in och bekräfta sitt medlemskap. Det tar knappt 1 sekund att bekräfta medlemskapet men är superviktigt att det görs!

Medlemskapet är nu centralt från UNF på 0 kronor, men förening eller distrikt kan sätta ett valfri summa på medlemskapet om det krävs för att t.ex. söka bidrag eller liknande. Men vi i UNF uppmuntrar till att hålla medlemskapet gratis för att kunna erbjuda UNF till alla.

Arrangera

Det är både kul och utvecklande att genomföra olika typer av arrangemang. Många av UNFs distrikt genomför varje år läger, UNFaren kurser eller resa till någon nöjespark eller något annat roligt. En del distrikt arrangerar konserter, musikfestivaler eller LAN. Det är bara fantasin som sätter gränser för vilken typ av arrangemang ni kan skapa. Vi har skapat en guide som kan vara bra att ha när ni ska skapa arrangemang, den skickas även med i Föreningsväskan som alla föreningar ska få när de skapas.

Arrangemangsguiden

Arrangera UNF:are

UNF:aren är vår grundutbildning med den viktigaste basinfon om vår organisation, våra värderingar och våra verksamhetsområden. För dig som är kursledare hoppas vi att materialet ger dig inspiration och trygghet inför kommande kurspass.

Detta häfte är till för er som har tänkt att ni vill gå igenom UNF:aren som studiecirkel. UNF:aren-boken innehåller väldigt mycket som ni kan använda även i studiecirkeln men den är främst avsedd för att anordna UNF:aren som en kurs. I detta häfte finns därför en del tips kring hur ni lägger upp er studiecirkel och en del råd till den av er som är vald att bli cirkelledare.

Egen verksamhet

Distriktet kan såklart göra egen verksamhet eller hjälpa föreningar att planera. Läs studiematerialet för att planera er verksamhet på bästa sätt!

Planera verksamhet

Ekonomi

Att ansvara för distriktets ekonomi är både roligt och lärorikt. Varje distrikt ska bokföra sina inkomster och utgifter. Inför årsmötet ska en resultat- och balansräkning sammanställas. Distriktets valda revisorer ska granska ekonomin och till årsmötet skriva en revisionsberättelse.

Här finns bland annat information om hur en skaffar ett företagskort, vad en ska tänka på inför årsmötet, du hittar också information om de bidrag ett distrikt kan söka.

Ekonomi distrikt

Revision

Vid årsmötet

Externa bidrag

Interna bidrag

Under året

Bokföring/redovisning

Företagskort

Budget

Kommunikation och marknadsföring

Glöm inte att marknadsföra er och er aktivitet. Som ni säkert redan vet är ju sociala medier jätteviktigt. Se till att ert distrikt har en instagram och gärna en facebookgrupp. För att marknadsföra er kan det även vara bra att affischera ute på stan också, det finns ju de som inte har facebook eller instagram.

Det kommer komma mallar och verktyg för distrikten att använda, men tills dess kan ni använda vår kommunikationsguide där även UNFs färger och element finns.

Kommunikationshjälpen