UNF:s Grafiska element

UNF:s Grafiska element

Avdelning: Kommunikations
hjälpen
S S om återkommande beståndsdel i UNF:s visuella kommunikation återkommer ett antal grafiska element. De är alla visuella metaforer för röst och ljud och ska understryka att UNF är en kaxig ungdomsorganisation som vågar att höras. Elementen kan användas var för sig eller tillsammans i UNF:s färger för att skapa intressanta kompositioner och mönster.

De olika elementen

Pratbubblan är ett bra element att placera text och budskap på och fungerar bra tillsammans med logotypen. Som variant på pratbubblan går det också bra att använda en enkel cirkel. Ljudvågorna är två olika våglinjer som fungerar bra som dekorelement. Den mjuka vågen adderar lekfullhet och den hårda vågen fungerar bra när tonen ska vara kaxig och hård. Alarmsignalen består av två 90-graders-bågar och kan användas som dekorelement eller för att placera runt budskap när tonen ska vara lite mer akut.

Exempel på användning

Pratbubblan kan användas med linjeform istället för fylld. Addera gärna några små detaljer, till exempel små cirklar eller vågelement, för att få kompositionen att kännas lekfull.

I layout kan de grafiska elementen användas tillsammans med textinnehållet för att skapa en tydlig UNF-känsla. Tänk dock att alltid låta innehållet få den plats det behöver.

I de fall då ingen logotyp används i kommunikationen så fungerar det bra att lägga text direkt på en vanlig cirkel.

När kommunikationen ska vara lite hårdare och kaxigare så är det lämpligt at använda den taggiga vågformen. När det gäller denna typ av kommunikation kan det också vara bra att inte använda för många färger på en gång och istället kombinera med svart och vitt.

I sammanhang då det inte finns budskap och innehåll så kan de grafiska elementen tillåtas ta mer plats. Här finns inga rätt och fel, så länge de olika formerna inte förvanskas eller sätts i andra färger än UNF:s.

Användning i sociala medier

De grafiska elementen är ett bra sätt att få till en UNF-känsla när bilder och budskap publiceras i sociala medier. För att ytterligare stärka den känslan så kan bilder justeras till att använda UNF:s färger.

Variera gärna elementen samt deras skala och färg mellan de olika bilder som postas, så att följarna inte misstar ett nytt inlägg för ett gammalt.

Ikoner och symboler kan användas tillsammans de grafiska elementen för att tydliggöra ett budskap. Gratis ikoner går att hitta på bland annat flaticon.com.

För banners och toppbilder för Facebooksidor- och events så är det viktigt att tänka på att de ska fungera på både desktop och mobil. Bilderna beskärs ofta från kanterna, så försök att lägga budskap och annan text centralt i bilden.

Klicka här för att ladda ner de grafiska elementen (png)

Klicka här för att ladda ner de grafiska elementen (ai)