Utbildning

Utbildning

Avdelning: Drogpolitik

Publicerat 5 oktober 2022

UNF anser att förebyggande av konsumtion är det bästa sättet att minska alkohol- och drogskador. De viktigaste metoderna för att göra detta är att stärka individer, krossa alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- och drogpolitik samt att säkerställa att det alltid finns nyktra mötesplatser. Alkohol och andra droger ska aldrig förekomma utan att ifrågasättas. Inför alla politiska beslut ska det tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. Detta arbete och synsätt måste genomsyra hela samhället. 

Fler texter som handlar om det här är: Nyktra mötesplatser för ungdomar, Föreningsliv, Alkoholnormen, Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna och Alkoholreklam i samhället

Skolan är en stor del av barn och ungas liv och har i uppdrag att undervisa om alkohol och andra droger. Detta är en viktig del i att minska ungdomars alkoholkonsumtion. För att det ska fungera är det viktigt att undervisningen sker med forskningsbaserade metoder som fungerar. Målet med det förebyggande arbetet i skolan ska alltid vara att inga unga ska börja med alkohol eller andra droger.

UNF anser att ungdomar ska stärkas i att fatta egna informerade beslut. Därför är det viktigt att undervisa om normer och normkritik. Utbildningen behöver vara bred och ge en bild av alkohol och andra drogers medicinska, sociala och samhällsskador. Utgångspunkten ska alltid vara drogfrihet, och det får aldrig förutsättas att ungdomar kommer börja med alkohol eller andra droger. Utbildningen ska dessutom vara anpassad till målgruppen och informationen tillgänglig för alla elever.

UNF anser att organisationer som har ett vinstintresse i alkohol- eller drogförsäljning aldrig kan anses vara en seriös part i det förebyggande arbetet eftersom de vill att det ska finnas konsumtion i samhället.  Därför anser vi att det är fel att använda utbildningsmaterial som tagits fram av alkohol- eller drogindustrin, för att även om de säger sig vara gjorda för att förebygga, så är de inte framtagna för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger. 

UNF anser att slumpmässiga drogtester utan misstanke aldrig ska förekomma i skolan. Detta eftersom det misstänkliggör elever, och skickar en signal om att eleverna antas ta droger och inte går att lita på. Drogtester i skolan kan inte anses vara frivilliga, eftersom elever är i en beroendeställning till skolan, och att det går inte att säkerställa att det finns en press från skolan att testa sig. 

UNF kräver: 

  • att skolan ska upplysa om alkohol och andra drogers medicinska, sociala och samhällsskador. 
  • att all skolverksamhet ska vara drogfri
  • att skolan ska förespråka drogfrihet
  • att slumpmässiga drogtester utan misstanke inte får förekomma i skolan
  • att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för samhällskunskap för högstadieskolan och gymnasieskolan
  • att informationen skolan förmedlar ska vara forskningsbaserad från källor som inte har något vinstintresse från ökad konsumtion av alkohol och andra droger