Reformera narkotikapolitiken

Reformera narkotikapolitiken

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Varje år dör hundratals av narkotika i Sverige,[1]Folkhälsomyndigheten. 9 februari 2021. Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. … Continue reading varje dödsfall är en tragedi. Både för personerna och deras nära, men även för samhället som svikit dem. Vi måste bli bättre på att hjälpa de som sitter fast i ett missbruk, men även förebygga att fler fastnar i missbruk.

Förbudet mot narkotika leder till att färre kommer i kontakt med det och att tillgängligheten på narkotika minskar, därför tror UNF fortfarande på ett narkotikaförbud. Men idag läggs allt för stort fokus på att straffa brukare och alldeles för lite på att hjälpa dem. Dagens straff för ringa narkotikabrott är böter, eller i sällsynta fall upp sex månaders fängelse.

Motiveringen för fängelsestraffet är att det krävs för att polisen ska få genomföra drogtester på misstänkta. Detta är en rimlig åtgärd eftersom det innebär att ett brott måste vara tillräckligt grovt för att kunna göra ett sådant ingrepp i någons kropp. Att ta bort fängelse ur straffskalan för ringa narkotikabrott innebär alltså att det inte skulle vara möjligt att drogtesta individer som misstänks ha konsumerat en narkotikaklassad substans. Samtidigt skulle både innehav och försäljning fortsatt kunna leda till åtal på en ringa nivå. I frågan om trafikbrott ska narkotika inte anses vara ett ringa brott och därför ska fängelse finnas i straffskalan där så att tester ska kunna genomföras. 

Målet med narkotikapolitiken ska alltid vara att skydda människan, därför ska den som döms för ringa narkotikabrott få en individuell bedömning av sina behov. Bedömningskommitén får sedan rekommendera en passande påföljd såsom böter eller behandling. Det är viktigt att processen för att dömas för ringa narkotikabrott påskyndas, då missbruksbehandling kan vara en fråga mellan liv och död. Den som fullgör sin missbruksbehandling ska även få sitt ringa narkotikabrott borttaget ur registret.

Majoriteten av de som dör av narkotika är inte okända för myndigheter,[2]Andersson, L; Håkansson, A; Krantz, P & Johnson, B. 2020. ‘Investigating opioid-related fatalities in southern Sweden: contact with careproviding authorities and comparison of substances’ … Continue reading trots detta lyckas de inte få hjälpen som de behöver. Därför behöver det utredas hur missbruksvården och lagen om tvångsvård kan omstruktureras för att fler ska få hjälp.

Debatten om narkotikapolitiken glömmer ofta det viktigaste, det bästa sättet att minska narkotikadödligheten är att satsa på förebyggande och preventiva åtgärder. Avsevärt mer resurser måste läggas på åtgärder som förhindrar drogmissbruk. Mer resurser behövs även för missbruksvården.

UNF kräver:

  • att vid ringa narkotikabrott ska den dömde få en utvärdering och få en rekommenderad påföljd som kan vara till exempel stöd och behandling eller böter
  • att det ska gå snabbare att dömas för ringa narkotikabrott
  • att vid fullgjord missbruksbehandling ska pricken i straffregistret strykas för det ringa narkotikabrottet
  • att resurserna till förebyggande och preventiva åtgärder kraftigt ökas
  • att resurserna till missbruksbehandling kraftigt ökas
  • att stigmat kring narkotikabruk och missbruk motarbetas
  • att en god samaritlag införs

Fotnoter

Fotnoter
1 Folkhälsomyndigheten. 9 februari 2021. Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/, hämtad 1 mars 2021
2 Andersson, L; Håkansson, A; Krantz, P & Johnson, B. 2020. ‘Investigating opioid-related fatalities in southern Sweden: contact with careproviding authorities and comparison of substances’ Harm Reduction Journal, 17:5.