Utformning av alkoholförpackningar

Utformning av alkoholförpackningar

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Det är allmänt känt att utformningen av förpackningar påverkar vad och hur mycket vi köper, även så med alkohol. Företag lägger mycket resurser på att etablera och sälja sina varumärken. Samtidigt har allmänheten dålig koll på alkoholens skadeverkningar och hälsovarningar kan möjliggöra för fler att göra informerade val.

Under de senaste åren har allt fler länder implementerat neutrala tobaksförpackningar.  Neutrala förpackningar får inte ha märken, färger och former, utan ser istället likadana ut oavsett märke, med varningstext och ofta även varningsbild.  Dessa förpackningar har bidragit till att minska konsumtionen och minska andelen av befolkningen som brukar tobak.[1] World Health Organization. 2016. Plain Packaging of Tobacco Products. Génève: World Health Organization. Resultaten från åtgärden gör det också aktuellt att införa liknande regler på alkoholförpackningar för att minska alkoholkonsumtionen. Genom att införa neutrala alkoholförpackningar förlorar alkoholmarknadsföring en del av sin funktion och alkoholens sociala roll kan minskas.

Vidare har studier visat att svenskar har dålig koll på alkoholens skadeverkningar, exempelvis känner få till kopplingen mellan alkohol och cancer[2] Alkoholen och samhället. Tema 2016/2017: Alkohol och Cancer. Stockholm: IOGT-NTO, Forum Ansvar, Svenska Läkaresällskapet, Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och … Continue reading. Idag finns en del hälsovarningar vid marknadsföring av alkohol, men inga på förpackningarna. Tydliga och informativa hälsovarningar på alkoholhaltiga produkter skulle göra det enklare att göra informerade val för sin egen och andras hälsa. Dessutom borde alternativen för vilka varningar som kan användas anpassas så att det är texter som gäller majoriteten av potentiella konsumenter, snarare än bara en varning för den som är gravid till exempel. 

Alkoholförpackningar har i nuläget inga krav på sig för att redogöra innehåll, näringsämnen och kalorier. Här menar UNF att det är viktigt att alkoholföretag, likt andra produkter som säljs för förtäring, måste informera konsumenterna om vad produkten innehåller. 

UNF kräver:

  • att alkoholförpackningar ska vara neutrala
  • att det ska finnas hälsovarningar med text och bild på alkoholens skadeverkningar
  • att alkoholdrycker ska ha innehållsförteckningar

Fotnoter

Fotnoter
1  World Health Organization. 2016. Plain Packaging of Tobacco Products. Génève: World Health Organization.
2  Alkoholen och samhället. Tema 2016/2017: Alkohol och Cancer. Stockholm: IOGT-NTO, Forum Ansvar, Svenska Läkaresällskapet, Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).