Unga i missbruksmiljö

Unga i missbruksmiljö

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

I Sverige växer vart femte barn upp med en förälder som har alkoholproblem.[1]Ramstedt, M. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. s. 6 Av dessa beräknas majoriteten, cirka 320 000 barn och unga påverkas negativt av förälderns alkoholproblem.[2] Ramstedt, Mats. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. s. 6 Av dessa nås endast ett fåtal, ca 1,5 procent av stöd från samhället.[3] Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (2010). Barn i missbruksmiljö. STADs rapportserie 2010:43. Att växa upp med en förälder som har alkoholproblem kan ha många och varierande effekter. Många kan känna oro för föräldern, vilket kan påverka både den psykiska hälsan och prestationen i skolan. Det kan också kännas ensamt, som att man är den enda som har risk- eller missbrukande föräldrar, trots att det ofta drabbar flera barn i varje skolklass. 

Det är viktigt att unga som växer upp i missbruksmiljö får det stöd de har rätt till av skola och socialtjänst för att de ska må så bra som möjligt. Många unga upplever att insatser från socialtjänsten är för små för att tillgodose deras behov och att de fokuserar på föräldrarnas hälsa och behov.[4]Maskrosbarn. 2016. Jag är bara en påse med pengar. Solna: Maskrosbarn.  Alla insatser för dessa unga måste göras med barn- och ungdomsperspektivet i första rummet, snarare än för föräldrarnas skull. Ett barn ska aldrig skuldbeläggas om deras behov skiljer sig från förälderns.

Skolan och civilsamhället har en viktig roll i att upptäcka unga i missbruksmiljö och vi anser att de som kommer i kontakt med barn och unga, till exempel tränare, fritidspedagoger och lärare, ska fortbildas i hur de kan hjälpa unga i missbruksmiljö och de borde dessutom uppmuntras göra en orosanmälan till socialtjänsten ifall de anar missförhållande i ett barns hemsituation. De nyktra mötesplatser som finns i civilsamhället, skolan och kommunala fritidsgårdar är ovärderliga för att ge unga med svåra hemsituationer en paus och någonstans att vara. 

UNF kräver:

  • att alla unga ska ha tillgång till en nykter och närvarande vuxen
  • att alla kommuner ska erbjuda stöd till unga i missbruksmiljö
  • att alla barn som växer upp i missbruksmiljö ska bli uppsökta och erbjudas stöd
  • att lärare och fritidspedagoger ska fortbildas i hur unga i missbruksmiljö kan identifieras och stöttas
  • att unga aldrig skuldbeläggs för en förälders missbruk
  • att unga ska vara delaktiga i planeringen av insatser för deras välmående
  • att unga i utsatta miljöer ska få ett ökat stöd och hjälp av samhället för att kunna ta sig ifrån dessa miljöer

Fotnoter

Fotnoter
1 Ramstedt, M. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. s. 6
2  Ramstedt, Mats. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. s. 6
3  Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (2010). Barn i missbruksmiljö. STADs rapportserie 2010:43.
4 Maskrosbarn. 2016. Jag är bara en påse med pengar. Solna: Maskrosbarn.