Alkoholindustrin

Alkoholindustrin

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Alkohol är inte som vilken produkt som helst och kan därmed inte heller behandlas som sådan. För att minska alkoholens påverkan på samhället krävs reglering av marknaden och krav på producenterna.

Vi ser allt för ofta hur alkoholindustrin försöker påverka beslutsfattare till att ta för dem gynnsamma beslut. Ofta genom lobbying. Exempelvis påverkade alkoholindustrin finsk alkohollagstiftning under 2016-2017 till att bli mindre omfattande och sämre[1]Sama, T. B., & Hiilamo, H. 2019. ’Alcohol industry strategies to influence the reform of the Finnish Alcohol Law’, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 36:6, s. 556–568. . För att få en överblick av hur mycket alkoholindustrin faktiskt påverkar beslutsfattare kräver UNF ett lobbyregister som kartlägger alkoholindustrins lobbyverksamhet införs. Myndigheter och politiker skulle ansvara för att rapportera till registret.

Det är viktigt att reglera vilka som får bedriva förebyggande arbete, forskning och utbildning. På 60-talet gick det att se hur tobaksindustrin arbetade med egen pseudo-forskning för att försöka bevisa att tobak inte är skadligt. Det är inte orimligt att misstänka alkoholindustrin för att göra något liknande. Redan idag finansieras eller författas en stor del av forskningsartiklar av alkoholindustrin, en uppskattning identifierade kring 13 500 artiklar[2]Golder, S; Garry, J., & McCambridge, J. 2020. ‘Declared funding and authorship by alcohol industry actors in the scientific literature: A bibliometric study’, European Journal of Public … Continue reading. Det är därför viktigt att det tydligt framgår vilka som finansierat forskning. 

Alkoholindustrin ska även hålla sig utanför förebyggande arbete och skolan. Idag sprider alkoholindustrin material såsom Prata om Alkohol för att påverka skolans förebyggande arbete. En industri med så tydligt vinstintresse ska inte ges utrymme i det förebyggande arbetet. Det är direkt skadligt och riskerar att förstärka alkoholnormen vilket ofta är deras intention. Vi tycker att organisationer med vinstintresse i alkohol bör förbjudas i det förebyggande arbetet samt i skolmaterial.

Alkoholproduktion orsakar enorma skador på miljön[3]Hallström, E; Håkansson, N; Åkesson, A; Wolk, A., & Sonesson, U. 2018. ’Climate impact of alcohol consumption in Sweden’, Journal of Cleaner Production, 201, s. 287–294.. Produktionen kräver bland annat mycket vatten och då odlingen av råvaror till alkoholproduktion främst sker i torrare områden är denna vattenkonsumtion förödande på många platser. Dessutom tar denna odlingsmark i anspråk som hade varit bättre lämpad för produktion av livsmedel. Detta höjer matpriset och gör det svårare för människor att få tag på mat. Vi anser att alkoholindustrin bör ställas till svars för och tvingas kompensera för sin påverkan på miljön.

Samtidigt utnyttjar alkoholindustrin människor. Ett tydligt exempel är hur Heineken utnyttjat samhällen och människor för att tjäna pengar i Afrika.[4]Beemen, O. van, & Posthumus, B. 2019. Heineken in Africa: A multinational unleashed. Hurst & Co. (Publishers) Ltd. Det är ofta samma företag som bedriver verksamhet i Sverige som utnyttjar människor i andra länder, de måste ställas till svars. 

UNF kräver:

  • att ett nationellt och offentligt lobbyregister för att kartlägga alkoholindustrins påverkansarbete
  • att alkoholindustrin förhindras att påverka förebyggande arbete
  • att alkoholindustrin ska tvingas betala kraftigt för sina miljöskador
  • att alkoholindustrin ska ställas till svars för sitt utnyttjande av människor
  • att all forskning inom alkohol- och drogområdet finansieras av aktörer utan vinstintresse
  • att alkoholindustrin förbjuds från att bedriva sponsring i alla sammanhang där det görs i marknadsföringssyfte

Fotnoter

Fotnoter
1 Sama, T. B., & Hiilamo, H. 2019. ’Alcohol industry strategies to influence the reform of the Finnish Alcohol Law’, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 36:6, s. 556–568.
2 Golder, S; Garry, J., & McCambridge, J. 2020. ‘Declared funding and authorship by alcohol industry actors in the scientific literature: A bibliometric study’, European Journal of Public Health, 30:6, s. 1193–1200.
3 Hallström, E; Håkansson, N; Åkesson, A; Wolk, A., & Sonesson, U. 2018. ’Climate impact of alcohol consumption in Sweden’, Journal of Cleaner Production, 201, s. 287–294.
4 Beemen, O. van, & Posthumus, B. 2019. Heineken in Africa: A multinational unleashed. Hurst & Co. (Publishers) Ltd.