UNF:s Förebyggsmodell

UNF:s Förebyggsmodell

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Ingen människa föds med ett behov att konsumera droger, utan behovet skapas av en kultur som sprids genom omgivningen, marknadsföring och framför allt genom traditioner och normer. Användningen av droger hindrar en positiv samhällsutveckling, samt minskar människors möjlighet till frihet och deltagande. En utgångspunkt för att motverka alkohol och andra drogers skadeverkningar är därför att arbeta förebyggande. Det förebyggande arbetets syfte är att fler ska välja bort alkohol helt, men även att ge senare alkoholdebut och minska alkoholkonsumtionen.
  • Stärka individen

Genom att stärka individer så kan de enklare motstå alkohol och andra droger. Därav tar de mindre skada av alkohol och andra droger och har enklare att ta sig ur ett missbruk. Därför är det viktigt att alla får en utbildning som stärker dem och lär dem om alkohol och andra drogers skadeverkningar. Det är även viktigt att det finns ett starkt socialt skydd i samhället i form av en fungerande socialförsäkring och bra vård.

  • Skyddande samhällen

Ett skyddande samhälle finns där för människor och stödjer när det går fel. Många tillgängliga nyktra mötesplatser, alkohol- och drogfria offentliga miljöer och ett starkt civilsamhälle ger goda förutsättningar för att individer skyddas från alkohol och andra drogers skadeverkningar. Samtidigt är det viktigt att samhället arbetar med att söka upp och stödja individer när det är på väg att gå fel.

  • Begränsa påverkan

För att minska alkohol och andra drogers skadeverkningar är det viktigt att begränsa hur mycket de kan påverka människor. Det görs bäst genom att begränsa tillgängligheten, sätta höga priser och minska exponeringen.