Nyktra mötesplatser för ungdomar 

Nyktra mötesplatser för ungdomar 

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

UNF anser att förebyggande av konsumtion är det bästa sättet att minska alkohol- och drogskador. De viktigaste metoderna för att göra detta är att stärka individer, krossa alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- och drogpolitik samt att säkerställa att det alltid finns nyktra mötesplatser. Alkohol och andra droger ska aldrig förekomma utan att ifrågasättas. Inför alla politiska beslut ska det tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. Detta arbete och synsätt måste genomsyra hela samhället. 

Fler texter som handlar om det här är: Utbildning, Föreningsliv, Alkoholnormen, Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna och Alkoholreklam i samhället

Nyktra mötesplatser kan vara en mängd olika saker från idrottsföreningar till UNF-föreningar till kommunala fritidsgårdar eller bibliotek. När UNF pratar om nyktra mötesplatser menar vi platser som möjliggör för människor att mötas och umgås utan att någon är påverkad av, konsumerar eller har alkohol eller andra droger närvarande. 

Att ha något meningsfullt att göra på fritiden som inte involverar alkohol fördröjer alkoholdebuten[1]Sigfusdottir, I. D; Kristjansson, A. L, & Gudmundsdottir, M. L. 2011. ’ Substance use prevention through school and community-based health promotion: a transdisciplinary approach from … Continue reading, vilket minskar risken för alkoholproblem senare i livet[2]Hingson, R. W; Heeren, T, & Jamanka, A. 2000. ‘Age of Drinking Onset and Unintentional Injury Involvement After Drinking’, JAMA, 284:12, s. 1527-1533.. Det är viktigt att det finns en bredd av olika platser där unga kan mötas och utvecklas, utanför skolan och familjen. Många unga i Sverige växer dessutom upp i dysfunktionella familjer. Så mycket som 350 000 barn påverkas negativt av en förälders risk- eller missbruk av alkohol[3]Ramboll. 2019:11. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll.. Det gör behovet av en fristad från alkohol och andra droger särskilt akut för dessa unga. På nyktra mötesplatser och andra platser där unga befinner sig ska alkohol inte förekomma.

Mötesplatserna ska vara anpassade för ungdomar. Detta gäller både verksamhetens innehåll och när och var den sker. Det behöver finnas en bredd bland alternativen, för att alla ska hitta något som passar dem. Vissa ungdomsgrupper är särskilt utsatta och har särskilt hög alkoholkonsumtion, till exempel HBTQ-ungdomar. Det måste finnas riktade insatser för att se till att även dessa unga får tillgång till nyktra frizoner. Gratis verksamhet måste också finnas tillgänglig för att ge möjlighet för alla unga att få tillgång till en nykter frizon oavsett ekonomisk bakgrund. Där vuxna finns närvarande ska dessa vara trygga och nyktra. 

Tillgång till meningsfull fritidsverksamhet ska inte bero på var någon bor. UNF tycker att kommunerna ska ha ett obligatoriskt ansvar för att erbjuda meningsfull fritidsverksamhet som är tillgänglig för alla kommunens ungdomar. Det innebär att verksamheten ska vara på ställen där ungdomarna känner sig trygga och dit de kan ta sig själva. Detta ska finansieras genom riktade bidrag från staten för att se till att unga som bor i fattigare kommuner inte missgynnas.

UNF kräver:

  • att alla ungdomar ska ha tillgång till meningsfulla nyktra mötesplatser 
  • att det ska finnas en bredd av olika aktiviteter, ex. kultur, idrott och annan föreningsverksamhet. 
  • att de ska vara öppna även på kvällar, helger och högtider 
  • att verksamheten ska vara anpassad för alla ungdomar, inklusive riktad verksamhet för olika grupper
  • att det ska finnas ett lagstadgat krav för kommunerna att erbjuda nyktra mötesplatser
  • att det ska erbjudas gratis nyktra mötesplatser och att det offentliga arbetar för att alla ungdomsaktiviteter ska vara så billiga som möjligt

Fotnoter

Fotnoter
1 Sigfusdottir, I. D; Kristjansson, A. L, & Gudmundsdottir, M. L. 2011. ’ Substance use prevention through school and community-based health promotion: a transdisciplinary approach from Iceland’, Global Health Promotion, 18:3, s. 23-26.
2 Hingson, R. W; Heeren, T, & Jamanka, A. 2000. ‘Age of Drinking Onset and Unintentional Injury Involvement After Drinking’, JAMA, 284:12, s. 1527-1533.
3 Ramboll. 2019:11. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll.