Protokoll & Handlingar

Protokoll & Handlingar

Avdelning: För medlemmar

Publicerat 8 april 2021

P P rotokoll och handlingar är en viktig del av arbetet i UNF. Det handlar om demokrati och transparens.

Alla medlemmar har rätt att följa med i de beslut som tas. Genom att skriva handlingar och protokoll kan alla se vad som kommer och vad som har diskuterats och beslutats om.

Protokoll från förbundsstyrelsen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kongressprotokoll och handlingar