Protokoll & Handlingar

Protokoll & Handlingar

Avdelning: För medlemmar

Publicerat 17 juni 2014

P P rotokoll och handlingar är en viktig del av arbetet i UNF. Det handlar om demokrati och transparens.

Alla medlemmar har rätt att följa med i de beslut som tas. Genom att skriva handlingar och protokoll kan alla se vad som kommer och vad som har diskuterats och beslutats om.

2018

Protokoll från förbundsstyrelsen

2017

Protokoll från förbundsstyrelsen

2016

Protokoll från förbundsstyrelsen

2015

Protokoll från förbundsstyrelsen

2014

Protokoll från förbundsstyrelsen

2013

Protokoll från förbundsstyrelsen

2012

Protokoll från förbundsstyrelsen

2011

Protokoll från förbundsstyrelsen

Kongressprotokoll och handlingar