Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

För att få sälja och servera alkohol behövs serveringstillstånd. Detta tycker UNF är bra, det är viktigt att inte alla kan servera alkohol och det är viktigt att tillståndet dras in om det missbrukas. Tyvärr finns det idag väldigt många serveringstillstånd och granskningen av verksamheter med serveringstillstånd är undermålig. 

Antalet stadigvarande serveringstillstånd har ökat kraftigt i Sverige, 1992 fanns det ca 8 500 serveringstillstånd[1]Folkhälsomyndigheten. Antal stadigvarande serveringstillstånd. Tillgänglig via: … Continue reading, 2019 fanns det över 15 700 stycken.[2] Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal) Detta betyder att det finns ca ett serveringstillstånd per 540 invånare över 15 år. Utöver detta beviljas det kring 2 500 tillfälliga serveringstillstånd per år.[3]Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Beviljade tillfälliga serveringstillstånd. UNF menar att detta är alldeles för mycket. Ökad tillgänglighet till alkohol ökar alkoholskadorna i samhället. Därför är det viktigt att begränsa antalet serveringstillstånd samt att i högre utsträckning beakta folkhälsan när de beslutas om.

Trots det stora och växande antalet serveringstillstånd gjordes endast ca 12 000 tillsynsbesök år 2018[4] Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Tillsynsbesök alkohol serveringsställen, stadigvarande serveringstillstånd., alltså har inte ens alla serveringsställen fått ett enda besök per år. UNF anser att det krävs att alla stadigvarande serveringsställen blir granskade minst en gång per år, annars kan det inte påstås att kommuner klarar av sitt tillsynsansvar. Samtidigt kan serveringstillstånd ses av kommunerna som ett sätt att öka sina inkomster genom att stimulera det lokala näringslivet och därigenom få större skatteintäkter. Att ta bort ett serveringstillstånd som påföljd när ett företag har misskött sig kan alltså ge negativa konsekvenser för kommunen. Därför menar UNF att tillsynen istället borde skötas av en separat myndighet utan egenintresse i serveringställena.

Ytterligare en viktig fråga är tiderna serveringstillstånd beviljas för. Sena öppettider ökar tillgängligheten och därmed alkoholskadorna, dessutom så ökar det särskilt gatuvåldet.[5]Systembolaget. 2014. Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2. Stockholm: Systembolaget. För att minska alkoholskadorna och gatuvåldet är det viktigt att serveringstillstånd inte beviljas med för sena öppettider. Detta ska inte innebära att utelivet tar slut när alkoholserveringen gör det, utan att nykterhet ska vara normen.

Folkhälsan ska stå i centrum när kommuner beslutar om serveringstillstånd. 2018 var det endast två tredjedelar av Sveriges kommuner som ens hade ett samarbete mellan kommunens ANDT-samordnare och tillsynshandläggare.[6]Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Samverkan, ANDT-samordnare och tillsynshandläggare Detta visar på hur lågt prioriterad folkhälsofrågan är idag vid serveringstillståndsärenden.

Eftersom att vi anser att alkohol ej bör förekomma i offentliga miljöer så anser vi även att alkoholservering ska vara förbjudet på färdmedel så som tåg, buss, båt och flyg

Det ska vara förbjudet att uppmuntra till konsumtion av alkohol i alla sammanhang. På alla ställen där alkoholförsäljning sker ska alkoholfritt ha en minst lika framträdande plats, och det ska vara lättare att välja alkoholfritt. 

UNF kräver:

 • att kraven för att få serveringstillstånd blir hårdare
 • att länsstyrelserna tar över kommunernas tillsynsansvar för serveringstillstånd
 • att Folkhälsomyndighetens tillsynsansvar intensifieras och utvecklas
 • att det genomförs minst två kontroller av varje serveringstillstånd per år
 • att alla som är med och beslutar om serveringstillstånd ska vara bildade i alkoholfrågor
 • att det ska vara enklare att bli av med serveringstillstånd
 • att serveringstillstånd aldrig ska gälla efter klockan 22:00
 • att serveringsställen ska ha öppet minst en timme efter att alkoholserveringen avslutats
 • att folkhälsan ska stå före andra värden i beslut om serveringstillstånd
 • att alla som innehar serveringstillstånd ska uppmuntra till ickebruk av alkohol
 • att kommuner ska ställa högre krav på att krogar och restauranger har ett likvärdigt alkoholfritt utbud
 • att 21-årsgräns införs på köp av alkohol i alla sammanhang
 • att alkohol aldrig får säljas för vinstintresse
 • att serveringstillstånd inte utfärdas på färdmedel i drift
 • att alla som serverar alkohol ska ha en utbildning angående ansvarsfull alkoholhantering

Fotnoter

Fotnoter
1 Folkhälsomyndigheten. Antal stadigvarande serveringstillstånd. Tillgänglig via: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5155a35c788a45e7b9bf05448378b578/antal-stadigvarande-serveringstillstand-1992-2019.pdf
2 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal
3 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Beviljade tillfälliga serveringstillstånd.
4 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Tillsynsbesök alkohol serveringsställen, stadigvarande serveringstillstånd.
5 Systembolaget. 2014. Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2. Stockholm: Systembolaget.
6 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Samverkan, ANDT-samordnare och tillsynshandläggare