Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Avdelning: För medlemmar
U U NF arbetar utifrån fem verksamhetsområden som på olika sätt för samhället framåt i en demokratisk, solidarisk och nykter riktning.

Här kan du lära dig mer om UNF:s olika verksamhetsområden men framförallt kan du ta reda på hur DU kan arbeta för en bättre värld på olika sätt! Kanske genom att starta en drogpolitisk grupp? Göra ölköpskontroller och påverka din kommun. Eller samla in pengar till det globala arbete?

Drogpolitik

UNF arbetar för en politik där droger inte är ett hinder för individ och samhälle. För att få en sådan positiv utveckling engagerar sig UNF i EU, nationellt i Sverige och lokalt. Följ med i de drogpolitiska nyheterna här.

UNF:s väg till en demokratisk och solidarisk värld fri från droger uttrycks i det drogpolitiska programmet som medlemmarna beslutar om på kongressen. Det drogpolitiska programmet är grunden för allt politiskt arbete UNF gör.

Vad kan jag göra?

Starta en drogpolitisk grupp

Mycket av vårt drogpolitiska arbete går ut på att vi är många medlemmar som tillsammans säger ifrån när alkoholnormen och alkoholindustrin går för långt. Därför finns det möjlighet att engagera sig i en drogpolitisk grupp. Dessa grupper väljer själva vad de vill förändra och hur de vill göra det. För att starta en grupp krävs det att ni är minst tre medlemmar och att ni rapporterar in vilka ni är och att ni har regelbunden verksamhet. När ni har rapporterat in det så får ni ett litet startbidrag på 3000 kronor.

Starta en politisk grupp här

Bra uteliv

UNF satsar också på att alla unga ska ha ett Bra Uteliv eftersom vi vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. Vi vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket alkohol unga konsumerar. Vi vill se en modern ungdomspolitik där det finns fler nyktra aktiviteter, där unga har något att säga till om och där fest inte är förknippat med fylla.

För att detta ska blir verklighet krävs satsningar på lokal, regional och nationell nivå. Som UNF-medlem kan du vara med i detta genom att certifiera nyktra mötesplatser, bra utelivsställen och bra utelivskommuner. Läs mer om vad certifieringarna innebär här nedan. Om du vill att din mötesplats, ditt utelivsställe eller kommunen där du bor ska certifieras är det också bra att läsa om hur en certifiering går till. Certifieringarna är ett sätt för UNF att kunna lyfta positiva exempel och inspirera till mer Bra Uteliv för unga.

Bläddra bland de drogpolitiska verktygen

Debattera i media

Syns i media!

Ölköpskontroll

Bra nykter mötesplats

Bra utelivsställe

Bra utelivskommun

UNF i Bryssel

Ja, EU påverkar både Sverige och andra medlemsländers alkohol- och narkotikapolitik. Därför har UNF tillsammans med IOGT-NTO ett kontor i Bryssel. Varje år rekryteras två praktikanter som håller koll på politiken, träffar parlamentariker, kommission över och andra som påverkar Europas folkhälsa. EU-engagerade UNF-medlemmar deltar också i påverkansarbetet tillsammans med Brysselkontoret, läs Brysselkontorets blogg. Dessutom är UNF en del av den Europeiska organisationen Active som arbetar för drogpolitiken i EU, besök Active’s webbplats. 

Förebyggande

En stor del av UNF:s förebyggande arbete handlar om att UNF ska växa och bli större, eftersom vi vet att ett engagemang i UNF håller folk nyktra.

AFFISCHER-01

Vi tycker att alla har rätt att få en fråga om medlemskap, framförallt eftersom den vanligaste orsaken till att folk inte är medlemmar är att de aldrig har blivit tillfrågade. Tillsammans erbjuder vi en rolig, öppen och givande frizon från en förlegad och grådassig alkoholnorm. Eftersom vi är en modern folkrörelse är medlemmarna det viktigaste vi har, och därför är det viktigt att vi anstränger oss för att hela tiden nå ut till nya människor.

På Driva distrikt och Driva förening finns information om hur en kan värva nya medlemmar till UNF. Enklast är att bara fråga men ibland kan en behöva lite hjälp.

Attityder

En annan viktig del i vårt förebyggande arbete handlar om att få samhället att se annorlunda på nykterhet och droger. I praktiken innebär det ofta att knäcka myter om fest och alkohol, men det kan lika gärna handla om att vi själva drar ut och klubbar. Det viktiga är att skapa en beteendeförändrande reflektion hos vår omgivning, eftersom det i grund och botten är människors attityder som styr deras förhållande.

Hur gör vi detta då? Allt vårt förebyggande arbete börjar med kommunikation och att vi medlemmar pratar med andra i samhället. Vi finns på skolor och arbetsplatser, i villaområden och i hyreshus, över hela landet och tar snacket med dem som ännu inte har upptäckt UNF och nykterhet. Vi har arbetat med kampanjer som Fake free och Bryt!

Globalt

Det globala uppdraget handlar om att stärka ungdomsorganisationer över hela världen och främja det globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet, samt bekämpa alkohol som utvecklingshinder. För att nå de målen arbetar UNF främst med utbyten, insamling och påverkansarbete.

Vad kan jag göra?

Utbyten

En viktig dimension av UNF:s globala arbete är utbyten. Genom dessa skapar vi kunskap och förståelse för solidaritet i lokala och globala sammanhang. Utbyten är ett viktigt verktyg för att stärka vår egen organisation och andra organisationer runt om i världen. Vartannat år genomförs dessutom UNF:s Höjdarresa till något av våra samarbetsprojekt ute i världen.

UNF Flyer framsida

Samla in pengar

UNF organiserar även insamling, dels kopplat till vårt eget arbete inom ”Vänner i världen” men också i samband med Världens Barn. Våra projekt runt om i världen är beroende av att vi samlar in medel. Insamlingsarbetet sker på olika sätt och det märks framförallt när det är säsong för Världens Barn. Förutom traditionell insamling med insamlingsbössor så uppmanar vi våra medlemmar, föreningar och distrikt att använda sina kreativa sidor och samla in på fler sätt till exempel genom konserter, loppisar, bullbak och auktion.

Så bidrar du:

 • SMS:sa ”globalt” till 72970 och du bidrar med 50 kr (5kr går till avgifter)
 • Vänner i världen – bidra varje månad. Smidigt via autogiro. Från 60kr per månad. Läs mer här
 • Världens barn. Bidra till insamlingarna. Varje krona ger mycket mer tillbaka. www.varldensbarn.se
 • Utbilda dig!
 • Läs på och beställ material från IOGT-NTO-rörelsens internationella avdelning. Här!

Samarbetspartners

UNF samarbetar med flera projekt runt om i världen. Samma kamp som vi för här i Sverige kämpar även ungdomar för på flera andra ställen, tillsammans kan vi alltså göra världen bättre. Här presenterar vi tre av våra samarbetspartners.

SCAD – Student´s Campaign Against Drugs

SCAD står för Student´s Campaign Against Drugs och är vad de heter, en ungdomsorganisation som vill att unga ska kunna nå sin fulla potential genom att avstå från alkohol och droger. De arbetar på högstadium, gymnasieskolor och universitet med information och med positiva budskap, inte skrämselpropaganda, och vill visa att det går att tänka om, tänka fritt och välja bort alkoholen och droger. SCAD uppmuntrar skolorna att bilda klubbar för de som vill ha något meningsfullt att göra efter skoltid. Klubbarna är självklart alkohol- och drogfria.

För mer information titta gärna in deras hemsida och följ dem på Facebook

SCAD_2-620x377singlebig

William Nfakuka (till vänster), styrelsen (ovan till höger) och medlemmarna i klubben (nedan till höger). Foto: Eva Ekeroth

CZOR

CZOR är en ungdomsorganisation i norra Serbien och är en av våra nya samarbetspartners. I Serbien är alkohol otroligt närvarande i det vardagliga livet. Det gäller även vid ungdomsaktiviteter, normen är att det i princip alltid serveras alkohol vilket lett till att många ungdomar börjar dricka alkohol relativt tidigt. CZOR arbetar mycket med lobbying och alkoholpolicys. De har bland annat lobbat mot myndigheten Ministry of Youth and Sport för att det ska bli ett krav att när föreningar söker pengar för att göra ungdomsaktiviteter så ska aktiviteten vara alkoholfri.

czor_fb-620x374singlebig

Adic

Adic (alcohol and drug informations centre) är en av våra äldsta partners, ett internationellt erkänt resurscenter inom området alkohol, tobak och andra droger. De arbetar innovativt och med vetenskapligt baserad fakta som grund med en bred verksamhet som innefattar informationsarbete, forskning och utveckling, alkoholpolitik, utbildningsinsatser riktade mot specifika samhällsgrupper, insatser på teplantage med mera.

Kampanjen Fake free var exempelvis ett samarbete mellan UNF och Adic där vi pratade om alkohol och alkoholnormen med en annorlunda vinkling.

Fake Free – Helt ärligt from Fake Free on Vimeo.


Filmen ”Världens baksmälla”
Foto och produktion: Pierre Andersson
Redigering: Malin Korkeasalo

Socialt

Bara genom att vara schysst mot andra, göra det du tycker är roligast och se till att det finns den bästa möjliga verksamheten, så jobbar du med det sociala verksamhetsområdet? UNF:s sociala arbete arbetar med tre områden: kamratstöd, inkludering och hållbart engagemang.

Kamratstöd

En trygg mötesplats för alla. Det finns personer som levt nära ett missbruk eller själva varit i ett missbruk och det UNF gör bäst för dem är att erbjuda en trygg miljö genom vår verksamhet. Vi skapar opinion i samhället och vi gör de fetaste firandena på högtider. Vill du att fler ska nås av drogfri verksamhet? Då kan du tillsammans med kompisarna i föreningen göra Vit Jul-aktiviteter eller bjuda in personer från stödgrupper till er verksamhet.

Inkludering

Verksamheten i UNF ska vara anpassad för olika behov och intressen. Oavsett vem du är så ska det finnas något för dig att göra i UNF. Därför jobbar vi med att verksamheten i UNF har ett öppet och välkomnade klimat där medlemmar deltar i schyssta aktiviteter. Vill du jobba med inkludering i din förening kan du börja med att fråga alla era medlemmar vad just de behöver för att trivas i verksamheten!

Hållbart Engagemang
UNF ska erbjuda möjligheter för sina medlemmar att utvecklas och växa. Det ska finnas meningsfull verksamhet och UNF ska vara en arena för att prova nya saker och utvecklas. I UNF arbetar vi med ett hållbart engagemang bland annat genom stöd till förtroendevalda, det kan vara föreningsstyrelsesamlingar eller fadderskap. Nya medlemmar i UNF bjuds in till UNF:aren för att få grunden i vad UNF står för och vad som finns att göra. För att jobba med hållbart engagemang i förningen kan ni se till att flera olika personer får möjlighet att planera och hålla i träffarna. Då kommer fler få växa i sitt ansvar och engagemanget utvecklas i verksamheten!
7 snabba – vad kan jag göra?
 1. Va en bra kompis och välkomna nya medlemmar med ett leende
 2. Din förening kan köra igång ett samarbete med en stödgrupp
 3. Gör det du tycker är kul och utvecklande
 4. Granska våra material med normkritiska glasögon
 5. Arrangera öppna aktiviteter på högtider exempelvis Vit Jul.
 6. Ge uppskattning till personer som är bra eller gör bra saker

Organisation

Det är viktigt att alla ska få ta del av UNF:s och vara med i vår demokratiska organisation. I arbetet med detta läggs fokus på de organisatoriska delarna av UNF med syfte att stärka dessa. För att göra detta behövs en väl fungerande intern kommunikation, ett utvecklande bildningsarbete, kunniga ledare, inkluderande demokratiska processer och ett utarbetat stöd till UNFs distrikt.

En viktig del i det organisatoriska arbetet är att bilda UNF:s medlemmar. Detta sker på flera sätt och utifrån ett tydligt definierat uppdrag som UNF:s högst beslutande organ, kongressen, har beslutat om.

”UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i gemenskap och utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att medlemmar ska få mötas på jämlika grunder, inhämta kunskap och med det bli aktiva och engagerade medborgare.”

– UNF:s bildningsuppdrag har hämtats ur UNF:s vision.

Bland utbildningarna som UNF:s föreningar och distrikt arrangerar finns UNF:aren och föreningsstyrelsesamlingar.

Vi samarbetar med NBV

UNF verkar så väl centralt som regionalt och lokalt för att ha god samverkan med NBV, nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, som är det studieförbund vi är en medlemsorganisation i. NBV är Sveriges äldsta studieförbund och är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet. NBV har en stark koppling till sina medlemsorganisationer och har därifrån de grundläggande idéerna om nykterhet, demokrati och bildning.

Besök gärna NBV:s hemsida för mer information och kontaktuppgifter eller ta kontakt med ditt lokala NBV-kontor för att lära dig mer om hur ni kan samverka lokalt. Samverkan med NBV är viktig för att stärka UNF och för att vi tillsammans kan bilda och nå fler med vårt budskap.

nbv_500x174px

Demokrati

Att stärka UNF:s demokratiska processer och underlätta dessa för så väl föreningar som distrikt är en stor del av det organisatoriska områdets uppgifter. Arbetet består både av att ta fram mallar till distrikt och föreningar på till exempel protokoll och föredragningslistor och att bistå i att arbetet med att säkerställa att alla har möjlighet att delta i de demokratiska processerna. Vi påminner också om när olika årsmöten ska genomföras samt betalar ut olika sorters bidrag som föreningar och distrikt kan få när de har genomfört sitt årsmöte.

Vi arbetar även med att hjälpa föreningar och distrikt att stärka sina demokratiska processer och hitta nya metoder för att få fler medlemmar att till exempel delta på årsmöten. UNF:s medlemmar har stora möjligheter att påverka och delta i arbetet med att stärka demokratin. Du kan delta på din förenings- eller ditt distriktsårsmöte, sitta med i en styrelse eller så kanske du är en fena på att vara mötesordförande och kan bidra på så sätt.