Om UNF

Om UNF

Avdelning: Om UNF
U U ngdomens Nykterhetsförbund, UNF, är en organisation av unga, för unga. Här får du möjligheten att utvecklas, påverka samhället i viktiga frågor och hänga med schyssta polare.

I UNF ger vi dig som ung en plattform och verktyg för att engagera dig i det du tycker är viktigt. Vi skapar all verksamhet själva, så gillar du att arrangera är det här platsen för dig! Vill du träffa nya vänner och hänga på ett schysst ställe? Då är UNF också perfekt. För din fritid är viktigt, all vår verksamhet är drogfri och vi fokuserar på att alla unga ska ha rätt till en grymt bra fritid, vad det än är du vill göra.

Namnlöst-31

I UNF är demokrati viktigt, du som medlemmar kommer bli en riktig demokratiexpert. För att vår värld ska bli så demokratisk och solidarisk som möjligt måste vi arbeta tillsammans med en del hinder. Alkohol är ett av dem. Därför arbetar vi i UNF förebyggande emot alkohol och droger genom vår verksamhet men också genom ett stort påverkansarbete.

Fîrhandlingar 10

Genom att vi unga förstår att vi kan påverka kan vi förändra världen. Vad vill du påverka? Något lokalt i din kommun eller vill du arbeta med stora frågor som alkoholnormen eller alkoholreklam? I UNF får alla verktyg för att kunna stå upp för sin sak!

DSC_6252

Alla mellan 13 och 25 år är välkomna att gå med i någon av UNF:s i dag cirka 125 föreningar landet runt.

”UNF handlar om att drömma en dröm om någonting större, om ett samhälle som är annorlunda än det vi har i dag. Vi utvecklar, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. Vi är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormen. Vi är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling.”

Isabelle Benfalk, ordförande UNF

Vision och ideologi

UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld, fri från droger.

  • Fri från droger: Därför att droger inte bara är ett utvecklingshinder för personlig utveckling utan också för demokratin. Vi ser nykterhet både som lösning på drogproblem och en förutsättning för människors verkliga frihet. Genom att göra ett personligt ställningstagande mot droger kan vi förändra världen.
  • Demokratisk värld: Därför att vi kämpar för alla människors lika värde och rätt att bestämma. Allt det som sker inom UNF ska ha förankring hos medlemmar och tas fram genom en öppen demokratisk process. UNF accepterar dig som du är och låter alla vara med i kampen!
  • Solidarisk värld: Därför att samarbeten och förståelse är en förutsättning för en bättre och nyktrare värld. UNF är en del av IOGT som finns runt om i världen och tillsammans arbetar vi för att skapa bra relationer och få insikter om vår värld och våra kulturer.

Som organisation är UNF partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

Verksamhetsområden

UNF arbetar utifrån fem verksamhetsområden som på olika sätt för organisationen, medlemmar och samhället framåt i en nykter riktning.

Drogpolitik

Genom att ha en levande debatt med politiker och allmänheten ser vi till att frågor som handlar om alkohol och andra droger alltid finns med på dagordningen.

Förebygg

UNF förebygger de skador alkohol och andra droger har på samhället genom att få individer att reflektera över alkoholnormen och nykterhet. Det görs dels genom en riktigt bra föreningsverksamhet och dels genom att få allmänheten att förändra sin attityd till droger och nykterhet.

Globalt

Det globala verksamhetsområdet har i uppdrag att stärka ungdomsorganisationer över hela världen och främja det globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet, samt bekämpa alkohol som utvecklingshinder.

Organisatoriskt

De fyra hörnstenarna i det organisatoriska området är demokrati, ledarskap, arrangörskap och entreprenörskap. I UNF uppmuntras ansvarstagande och samarbetsvilja. Organisationsutveckling bygger på att varje individ i UNF utmanas, stöttas och utvecklas under hela sitt medlemskap för att bygga starka föreningar och distrikt. UNF:s organisatoriska arbete innefattar att ha starka ledare, föreningar med varierad verksamhet och distrikt som samlar och bildar sina medlemmar.

Socialt

UNF:s sociala arbete utgår från tre områden: kamratstöd, inkludering och hållbart engagemang. Både inom och utanför UNF finns ungdomar som har levt nära eller själva varit i ett missbruk. Genom kamratstödsarbetet sprids kunskap om detta. Alla som tror på UNF:s värderingar ska känna sig trygga och välkomna i organisationen, därför jobbar vi med inkludering. Hållbart engagemang innebär att medlemmar i UNF ska finna inspiration och utvecklas i organisationen genom hela medlemskapet.

Läs mer om våra verksamhetsområden här. 

Stadgar och grundsatser

Grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen (ur stadgarna):

§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor. I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

  1. Demokrati. Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
  2. Solidaritet. Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl i dag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.
  3. Nykterhet. I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda individer som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet inspirerar vi människor till ett nyktert liv, med vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen.

Du hittar våra stadgar bland Styrande dokument.

Historia

UNF, som det ser ut i dag, bildades 1970 genom en sammanslagning av IOGT:s ungdomsförbund Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund (SGU) och NTO:s ungdomsförbund Heimdal. Detta var samtidigt som IOGT och NTO gick ihop till dagens IOGT-NTO.

IOGT, som först var en förkortning av Independent Order of Good Templars, bildades redan 1851 i staden Syracuse, i den amerikanska staten New York. De ville starta en organisation som jobbade mot supandet som bredde ut sig i USA. Samtidigt ville man värna människornas lika värde, där en grundtes var ”Ingen skillnad bland medlemmarna på grund av samhällsställning, kön, färg eller ras”. Något som ändå får ses som anmärkningsvärt i USA i mitten av 1800-talet. IOGT spreds ut över världen och 1879 kom IOGT till Sverige genom baptistpastorn Olof Bergström. Olof hade varit i England och lärt sig om denna nya organisation och startade i november det året logen nr 1 Klippan i Göteborg (loge är ett gammalt ord för lokalförening).

På grund av olika åsikter i många frågor, skedde utbrytningar ur det första IOGT och i slutet av 1800-talet fanns det flera organisationer som jobbade för nykterhet på olika sätt. IOGT kom att vara en av de starkare organisationerna. I början av 1900-talet fanns det över 300 000 medlemmar i nykterhetsrörelsen.

Det har funnits ungdomsverksamhet inom nykterhetsrörelsen i över 100 år. Redan 1901 bildades Heimdal som kom att bli NTO:s ungdomsförbund (NTO bildades 1922 genom sammanslagning av tidigare organisationer). SGU bildades 1906, och tillhörde IOGT.

Nu skriver man inte längre ut hela namnen.  På det internationella planet används bara IOGT International och i Sverige används IOGT-NTO. Idag står vi här med medlemmar i runt om i hela Sverige, samarbeten världen över, en kämparglöd utan dess like och en enorm kärlek till alla som hjälper till att göra världen till en bättre och nyktrare plats.

UNF får bland annat stöd från IOGT-NTO:s lotteri Miljonlotteriet som har bidragit med över 1,6 miljarder sedan år 2000 till IOGT-NTO-rörelsen. Här kan du ta del av flera olika exempel på verksamheter som IOGT-NTO rörelsen gör med överskottet från lotteriet.

IOGT-NTO-rörelsen

UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsen. Rörelsen består av fyra förbund, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTO, IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Alla fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen är demokratiska organisationer. Det är alltså medlemmarna som beslutar om den verksamhet som bedrivs och hur resurserna ska användas. För många medlemmar fungerar engagemanget i något av förbunden som en skola i hur en demokrati fungerar.

Alla fyra förbunden är självständiga organisationer. Varje förbund har sin egen verksamhet, sina egna årsmöten och kongresser, sin egen styrelse och sitt eget kansli. Tillsammans utgör förbunden det vi kallar IOGT-NTO-rörelsen och samarbetar i olika frågor och genomför arrangemang både lokalt och på riksnivå.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss med dina frågor om UNF.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Vill du bli medlem? Det kan du bli här

Hitta närmaste förening/distrikt här