Om UNF

Om UNF

Avdelning: Om UNF
U U ngdomens Nykterhetsförbund, UNF, är en organisation av unga, för unga. Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. UNF är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormer. Vi är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling.

I UNF ger vi dig som ung en plattform och verktyg för att engagera dig i det du tycker är viktigt och roligt. Här skapar du och dina vänner all verksamhet själva. Från LAN till pizzakvällar till aktivism som belyser bristen på fritid för unga i er kommun.

Du kan välja att skapa en helt ny förening eller gå med i en redan befintlig och du väljer exakt hur mycket eller lite du vill vara med.

Din fritid är viktig. Därför är all vår verksamhet drogfri och vi fokuserar på att alla unga ska ha rätt till en bra fritid, vad det än är du vill göra.

Hitta närmaste förening och distrikt här

”UNF är en organisation och plattform där unga kan göra sin röst hörd! Vi förändrar och utvecklar det samhälle vi lever i idag genom att ungdomars idéer förverkligas och blir till verklighet. Vi är en motpol och en av de röster som jobbar emot den rådande alkoholnormen. Vi utvecklar ungdomar till framtidens ledare och förkämpar. Vi är en folkrörelse, för unga av unga!”

Jane Segerblom, ordförande UNF

Vision och ideologi

UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld, fri från droger.

 • Fri från droger: Därför att droger inte bara är ett utvecklingshinder för personlig utveckling utan också för demokratin. Vi ser nykterhet både som lösning på drogproblem och en förutsättning för människors verkliga frihet. Genom att göra ett personligt ställningstagande mot droger kan vi förändra världen.
 • Demokratisk värld: Därför att vi kämpar för alla människors lika värde och rätt att bestämma. Allt det som sker inom UNF ska ha förankring hos medlemmar och tas fram genom en öppen demokratisk process. UNF accepterar dig som du är och låter alla vara med i kampen!
 • Solidarisk värld: Därför att samarbeten och förståelse är en förutsättning för en bättre och nyktrare värld. UNF är en del av Movendi som finns runt om i världen och tillsammans arbetar vi för att skapa bra relationer och få insikter om vår värld och våra kulturer.

Som organisation är UNF partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

Stadgar och grundsatser

Grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen (ur stadgarna):

§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor. I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

 1. Demokrati. Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
 2. Solidaritet. Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl i dag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.
 3. Nykterhet. I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda individer som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet inspirerar vi människor till ett nyktert liv, med vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen.

Du hittar våra stadgar bland Styrande dokument.

Historia

UNF, som det ser ut i dag, bildades 1970 genom en sammanslagning av IOGT:s ungdomsförbund Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund (SGU) och NTO:s ungdomsförbund Heimdal. Detta var samtidigt som IOGT och NTO gick ihop till dagens IOGT-NTO.

IOGT, som först var en förkortning av Independent Order of Good Templars, bildades redan 1851 i staden Syracuse, i den amerikanska staten New York. De ville starta en organisation som jobbade mot supandet som bredde ut sig i USA. Samtidigt ville man värna människornas lika värde, där en grundtes var ”Ingen skillnad bland medlemmarna på grund av samhällsställning, kön, färg eller ras”. Något som ändå får ses som anmärkningsvärt i USA i mitten av 1800-talet. IOGT spreds ut över världen och 1879 kom IOGT till Sverige genom baptistpastorn Olof Bergström. Olof hade varit i England och lärt sig om denna nya organisation och startade i november det året logen nr 1 Klippan i Göteborg (loge är ett gammalt ord för lokalförening).

På grund av olika åsikter i många frågor, skedde utbrytningar ur det första IOGT och i slutet av 1800-talet fanns det flera organisationer som jobbade för nykterhet på olika sätt. IOGT kom att vara en av de starkare organisationerna. I början av 1900-talet fanns det över 300 000 medlemmar i nykterhetsrörelsen.

Det har funnits ungdomsverksamhet inom nykterhetsrörelsen i över 100 år. Redan 1901 bildades Heimdal som kom att bli NTO:s ungdomsförbund (NTO bildades 1922 genom sammanslagning av tidigare organisationer). SGU bildades 1906, och tillhörde IOGT.

Nu skriver man inte längre ut hela namnen.  På det internationella planet används bara IOGT International och i Sverige används IOGT-NTO. Idag står vi här med medlemmar i runt om i hela Sverige, samarbeten världen över, en kämparglöd utan dess like och en enorm kärlek till alla som hjälper till att göra världen till en bättre och nyktrare plats.

UNF får bland annat stöd från IOGT-NTO:s lotteri Miljonlotteriet som har bidragit med över 1,6 miljarder sedan år 2000 till IOGT-NTO-rörelsen. Här kan du ta del av flera olika exempel på verksamheter som IOGT-NTO rörelsen gör med överskottet från lotteriet.

IOGT-NTO-rörelsen

UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsen. Rörelsen består av fyra förbund, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTO, Junis och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Alla fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen är demokratiska organisationer. Det är alltså medlemmarna som beslutar om den verksamhet som bedrivs och hur resurserna ska användas. För många medlemmar fungerar engagemanget i något av förbunden som en skola i hur en demokrati fungerar.

Alla fyra förbunden är självständiga organisationer. Varje förbund har sin egen verksamhet, sina egna årsmöten och kongresser, sin egen styrelse och sitt eget kansli. Tillsammans utgör förbunden det vi kallar IOGT-NTO-rörelsen och samarbetar i olika frågor och genomför arrangemang både lokalt och på riksnivå.

Nykterhetsrörelsen ser över sin organisation. Läs mer om det genom knappen nedan

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss med dina frågor om UNF.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Vill du bli medlem? Det kan du bli här

  Hitta närmaste förening/distrikt här