Föreningsliv

Föreningsliv

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

UNF anser att förebyggande av konsumtion är det bästa sättet att minska alkohol- och drogskador. De viktigaste metoderna för att göra detta är att stärka individer, krossa alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- och drogpolitik samt att säkerställa att det alltid finns nyktra mötesplatser. Alkohol och andra droger ska aldrig förekomma utan att ifrågasättas. Inför alla politiska beslut ska det tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. Detta arbete och synsätt måste genomsyra hela samhället. 

Fler texter som handlar om det här är: Utbildning, Nyktra mötesplatser för ungdomar, Alkoholnormen, Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna och Alkoholreklam i samhället

Föreningarna har varit vitala för att utveckla Sverige till det land det är idag. Folkrörelserna har i över 100 år kämpat för ett demokratiskt samhälle där alla människor har möjlighet att utvecklas. Detta arbete fortsätter än idag. 75% av befolkningen över 16 år är med i minst en förening[1]SCB. 21 mars 2021. ”Tre av tio är aktiva i förening.” … Continue reading, så man kan verkligen säga att vi är ett föreningsland.

Föreningar där alla medlemmar har samma demokratiska möjligheter oavsett ålder är en väldigt viktig del av samhället. Ungdomar får möjlighet att lära sig hur demokrati fungerar i praktiken, ta ansvar och växa som individer. När människor jobbar tillsammans för något de brinner för har de mycket bättre förutsättningar för att förbättra samhället. Föreningar har även en väldigt viktig social funktion och ger möjlighet att umgås med, och träffa nya människor på ett sätt som inte är möjligt i skolan eller arbetslivet. Att ha ett socialt sammanhang där man är accepterad är extra viktigt för någon som är mobbad. 

Föreningars sociala funktion gör det extra viktigt att motverka alkoholnormen där. Om alkohol är sättet att lära känna nya människor eller bli accepterad av sina vänner ökar risken att dricka mer alkohol än vad som var tänkt från början, eller att ungdomar börjar dricka alkohol även fast de inte vill. Ingen människa ska känna sig pressad att dricka alkohol för att känna sig välkommen i en förening hen brinner för. 

För att föreningar fortsatt ska kunna jobba för ett bättre samhälle krävs ekonomiskt stöd från det offentliga. För att dessa bidrag ska vara så effektiva som möjligt ska de gå till föreningar vars verksamhet är alkohol- och drogfri. Alla kommuner ska ha en aktiv strategi för föreningssamarbete.

Många föreningar arrangerar idrotts- och kulturevenemang. I samband med dessa förekommer det ofta alkoholservering. Precis som i andra sammanhang så har alkohol en exkluderande effekt då den skapar otrygghet, och ofta är inblandat i våldsbrott[2]Olseryd, Johanna. 2015. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.. För att öka tryggheten och ge alla möjligheten att uppskatta kultur- och idrottsevenemang ska det inte ske någon alkoholservering i samband med dessa.  

UNF kräver:

  • att samhället ger ökade resurser till civilsamhället
  • att det ska finnas krav på att all verksamhet i föreningen är nykter för att beviljas bidrag från det offentliga
  • att alla kommuner ska ha en handlingsplan hur den ska samarbeta med föreningar i området  
  • att alkoholförsäljning inte förekommer i samband med idrotts- och kulturarrangemang
  • att samhället satsar tillräckligt med resurser i civilsamhället öronmärkt för förebyggande
  • att alkoholindustrin inte får främja sina alkoholhaltiga drycker genom exempelvis sponsring

Fotnoter

Fotnoter
1 SCB. 21 mars 2021. ”Tre av tio är aktiva i förening.” https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/, hämtad 8 mars 2021.
2 Olseryd, Johanna. 2015. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.