Alkoholreklam i samhället

Alkoholreklam i samhället

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

UNF anser att förebyggande av konsumtion är det bästa sättet att minska alkohol- och drogskador. De viktigaste metoderna för att göra detta är att stärka individer, krossa alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- och drogpolitik samt att säkerställa att det alltid finns nyktra mötesplatser. Alkohol och andra droger ska aldrig förekomma utan att ifrågasättas. Inför alla politiska beslut ska det tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. Detta arbete och synsätt måste genomsyra hela samhället. 

Fler texter som handlar om det här är: Utbildning, Nyktra mötesplatser för ungdomar, Föreningsliv, Alkoholnormen och Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna

Per definition är marknadsföring, eller reklam, ett sätt för företag att skapa ett behov för deras produkter som inte tidigare fanns där. Alkoholreklam och marknadsföring ökar konsumtionen och hjälper företagen nå nya målgrupper. Samtidigt befäster och förstärker alkoholreklam den nuvarande alkoholnormen. Även om det finns krav om måttfullhet så gör alkoholindustrin sitt bästa för att komma runt reglerna. 

Varje år omsätter alkoholreklamen kring 1,4 miljarder kronor (2014) [1] Statens offentliga utredningar 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Stockholm: Socialdepartementet. . Flertalet studier har kartlagt sambandet mellan alkoholreklam och ökad konsumtion, det är tydligt att alkoholreklamen får folk att dricka mer. Bland unga bidrar alkoholreklam både till ökad konsumtion bland de som redan dricker alkohol, men även till att de som annars kanske inte skulle dricka alkohol börjar med det[2] Anderson, P; de Bruijn, A; Angus, K; Gordon, R., & Hastings, G. 2009. ’Impact of Alcohol Advertising and Media Exposure on Adolescent Alcohol Use: A Systematic Review of Longitudinal … Continue reading, [3] Smith, L. A., & Foxcroft, D. R. 2009. ‘The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking behaviour in young people: Systematic review of prospective cohort … Continue reading. Vi vet också att alkoholreklam finns på de plattformar som unga finns på, ungdomar (15-24 år) blir exponerade för 13 440 alkoholreklam och alkoholbudskap per år[4]Jarlbro, G. 2016:3. Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap. Stockholm: IQ.

Alkohollagen 7 kap. 1 § lyder:

Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Lagen lyckas trots detta inte hindra alkoholreklam och alkoholbudskap från att nå unga. UNF kräver starkare tag för att stoppa all alkoholreklam. Inga barn eller unga ska utsättas för alkoholmarknadsföring. En plattform där alkoholreklam och alkoholbudskap särskilt når unga är sociala medier. Myndigheter har varit dåliga på att reglera dessa. Därför måste det finnas särskilda regler kring just alkoholreklam i sociala medier, likt dem föreslagna i statens utredning om Alkoholreklam i Sociala medier m.m.[5]SOU 2017:11, Alkoholreklam i sociala medier m.m., s. 25-26

UNF kräver:

  • att ett totalförbud på all form av marknadsföring av alkohol införs 
  • att vid marknadsföring av alkoholfria produkter får varumärket ej vara förknippat med alkohol
  • att självreglering inte ses som ett alternativ till lagstiftning
  • att självreglering betraktas som en metod för alkoholindustrin att underminera lagstiftning

Fotnoter

Fotnoter
1  Statens offentliga utredningar 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Stockholm: Socialdepartementet.
2  Anderson, P; de Bruijn, A; Angus, K; Gordon, R., & Hastings, G. 2009. ’Impact of Alcohol Advertising and Media Exposure on Adolescent Alcohol Use: A Systematic Review of Longitudinal Studies’,  Alcohol and Alcoholism, 44:3, s. 229–243.
3  Smith, L. A., & Foxcroft, D. R. 2009. ‘The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking behaviour in young people: Systematic review of prospective cohort studies,’ BMC Public Health, 9:1, s. 51.
4 Jarlbro, G. 2016:3. Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap. Stockholm: IQ.
5 SOU 2017:11, Alkoholreklam i sociala medier m.m., s. 25-26