UNF:s Logotyp

UNF:s Logotyp

Avdelning: Kommunikations
hjälpen
Logotypen är det viktigaste elementet i den grafiska profilen och ska så långt det går alltid vara med i all kommunikation. UNF:s logotyp bygger på ordbilden från UNF:s två föregående logotyper och har samma blå färg som dess föregångare för att skapa igenkänning.

Logotypvarianter

Logotypen finns i tre varianter, som är anpassade för olika ändamål.

UNF:s logotyp utan den förklarande texten ”Ungdomens Nykterhetsförbund” är lämplig att använda i sammanhang där utrymmet är begränsat, till exempel i sociala medier. Den går också bra att använda i sammanhang där UNF redan är känt eller där det är tydligt vad vi står för, exempelvis tillsammans med nykterhetsbudskap.

UNF:s logotyp med den förklarande texten under är användbar i sammanhang då det är viktigt att det framgår vad UNF betyder. I alltför små storlekar blir dock texten svår att läsa. Rekommenderad minimibredd är 30 mm.

UNF:s logotyp med den förklarande texten till höger är främst till för sammanhang där texten bör vara med och utrymmet är begränsat. Exempel på användningsområden är brevpapper, kuvert och visitkort. Rekommenderad minimibredd är 30 mm.

Logotypens färg

Ibland varierar de tekniska och designmässiga förutsättningarna, och därför finns UNF:s logotyp i tre olika färgsättningar.

Som utgångspunkt är logotypen blå, men beroende på sammanhang går det även att använda som svart eller vit. Den svarta versionen är främst till för svartvita utskrifter, medan den vita versionen passar bra när bakgrunden är färgad eller består av en bild.

Användning

Logotypen ska alltid hanteras varsamt och med tanke. Använd alltid originalfiler.

Det är inte tillåtet att göra egna modifieringar av logotypen. Det gäller både att ändra logotypens beståndsdelar och dess färg (utöver dem som beskrivs ovan). Var också uppmärksam på att logotypen inte får dras ut eller tryckas ihop så att dess dimensioner ändras.

Frizon

När logotypen publiceras tillsammans med andra grafiska element bör den alltid omges av en frizon. Måttet är proportionerligt.

Frizonen baseras på pricken i logotypens F. Frizonen kan vara större än angivna mått, men får inte vara mindre.

Frizonen gäller även för placering nära kanter. Använd hellre för mycket luft än för lite.

Placering

Det finns i huvudsak två sätt att placera logotypen. Om logotypen är det enda ska presenteras så bör den placeras centralt på ytan. På material med innehåll, exempelvis affischer och flygblad så placeras logotypen antingen centrerat i botten eller i det övre vänstra hörnet.

Ladda ner logotypen här.