Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna

Alkoholskatten ska betala för alkoholskadorna

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

UNF anser att förebyggande av konsumtion är det bästa sättet att minska alkohol- och drogskador. De viktigaste metoderna för att göra detta är att stärka individer, krossa alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- och drogpolitik samt att säkerställa att det alltid finns nyktra mötesplatser. Alkohol och andra droger ska aldrig förekomma utan att ifrågasättas. Inför alla politiska beslut ska det tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. Detta arbete och synsätt måste genomsyra hela samhället. 

Fler texter som handlar om det här är: Utbildning, Nyktra mötesplatser för ungdomar, Föreningsliv, Alkoholnormen,  och Alkoholreklam i samhället

Alkohol är en drog som orsakar flertalet olika skador på samhället, på familjer och på personer. Alkoholskatt är ett effektivt sätt att minska alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador.[1]Elder, R. W; Lawrence, B; Ferguson, A; Naimi, T. S; Brewer, R. D; Chattopadhyay, S. K; Toomey, T. L, och Fielding, J. E. 2010. ‘The Effectiveness of Tax Policy Interventions for Reducing Excessive … Continue reading En skatt kan aldrig ersätta liv och förstörda familjer, men den kan förebygga och ersätta samhället så andra inte tvingas stå för alkoholens kostnader.

Olika som räknar på alkoholens kostnad för samhället kommer fram till olika svar, missbruksutredningen[2]SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga (Statens offentliga utredningar 2011:6). (2011). kommer fram till att kostnaden för det svenska samhället var ca 50 miljarder år 2008. En nyare rapport som systembolaget beställt kommer fram till att siffran ligger kring 103 miljarder[3]Ramboll. (2019). Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll. . Dagens alkoholskatt drar in ca 16 miljarder.[4]Olsson, C. (2020). Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2019 (ESV 2020:16; s. 256). Ekonomistyrningsverket. Tillgänglig via: … Continue reading Alltså är alkoholskatten inte i närheten av att väga upp för alkoholens kostnader.

Därför tycker UNF att skatten på alkohol ska höjas avsevärt över tid. Eftersom ökad alkoholskatt riskerar att medföra ökad smuggling och import tycker UNF att höjningen måste förenas med hårdare regler och mindre volymer för laglig införsel av alkohol, och mer resurser för att stoppa den illegala införseln.  

Högre alkoholskatt som ger ett högre pris på alkohol, leder till en minskad alkoholkonsumtion. Detta minskar alkoholens skadeverkningar på samhället. En högre alkoholskatt ger alltså både ökade intäkter och minskade kostnader från alkoholen i samhället och är därför ett viktigt steg för att alkoholen ska bära sina egna kostnader. 

UNF kräver:

  • att alkoholskatten ska stegvis höjas för att kompensera för alkoholens kostnader
  • att införselkvoter av alkohol mellan EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin och 1 l sprit
  • att mer resurser måste ägnas till att stoppa alkoholsmugglingen
  • att alkoholskatten ska vara inflationsjusterad 

Fotnoter

Fotnoter
1 Elder, R. W; Lawrence, B; Ferguson, A; Naimi, T. S; Brewer, R. D; Chattopadhyay, S. K; Toomey, T. L, och Fielding, J. E. 2010. ‘The Effectiveness of Tax Policy Interventions for Reducing Excessive Alcohol Consumption and Related Harms’, American journal of preventive medicine, 38:2, s. 217–229.
2 SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga (Statens offentliga utredningar 2011:6). (2011).
3 Ramboll. (2019). Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll.
4 Olsson, C. (2020). Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2019 (ESV 2020:16; s. 256). Ekonomistyrningsverket. Tillgänglig via: https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2020/utfallet-for-statens-budget-2019/