Återegistrera medlemmar i eBas

Återegistrera medlemmar i eBas

Avdelning: Driva förening

Publicerat 21 juni 2018

För att UNF ska få behålla alla fina medlemmar behöver vi ha löpande dialog med våra medlemmar. Att få en medlem att ta ställning för sitt medlemskap för ytterligare ett år är minst lika viktigt som att värva nya.

Vad kan vi göra för att få fler att återregistrera sig?

  • Använd eBas funktion Inbjudningar till förra årets medlemmar. Det går att skicka både mejl och SMS och utskicket kan sättas igång var sjunde dag.
  • Kolla så att alla som kommer på era aktiviteter faktiskt återregistrerat sig som medlemmar. Använd funktionen Hämta medlem från föregående årför att återregistrera deras medlemskap på plats.
  • Sätt er och ring runt till föregående års medlemmar. Använd Hämta medlem för att få in dem på 2018 års lista.

Inbjudningar och Hämta medlem hittar ni under Medlemslistan på föreningens sida i eBas.