Driva förening

Driva förening

Avdelning: För medlemmar
A A tt driva förening ska vara kul! Planera aktiviteter, få vara med och påverka, hänga med polarna, träffa andra i distriktet, klart det är kul! Den här sidan finns för att få allt det där andra att också vara kul: ekonomin, rapporterna, budgetarna med mera. Här finns all hjälp samlad för att göra arbetet enkelt och roligt. Att ta ansvar och skapa hållbar planering är både viktigt och utvecklande! Använd menyn till höger för att bläddra mellan avsnitten.

Årshjul

ÅRETförening

Tips till föreningar

  • Gör en planering, till exempel per termin. Här ska det framgå vad ni ska göra och vem som är ansvarig för träffen. Försök ha träffar ofta.
    Fördela ansvaret mellan medlemmarna, tänk också på att det kan vara folk utanför styrelsen som är ansvariga för föreningsträffar.
  • Se till att värvning och välkomnande av nya medlemmar är en naturlig del av er verksamhet. Samarbeta gärna med skolor i närheten och gör reklam för er verksamhet.
    Använd distriktet och ta chansen att åka på distriktsarrangemang i ert eget och andra distrikt och träffa nya människor.
  • Ha roligt och gör bara saker ni tycker verkar skoj!

 

Styrelseguide

Föreningsstyrelseguide

Styrelseguide

Styrelsens roll

Möten

Media

Starta förening

Funderar du på att starta en ny förening? Det finns många bra anledningar att starta en ny förening. Kanske finns det ingen förening just där du bor eller vill du göra någon speciell typ av verksamhet? Då ska du inte tveka att starta en ny förening!

Att starta en ny förening är väldigt enkelt. Det som behövs är framförallt medlemmar, ett konstituerande möte och en plan för framtiden. Du behöver inte be någon annan om lov och du behöver inte betala något för föreningen. När du startar en förening börjar du med att hitta fem personer som kan tänka sig att vara medlemmar i just den här föreningen. Det kan vara både folk som redan är medlemmar och nyvärvade medlemmar. När det finns fem personer är det dags att samlas till ett första möte, ett konstituerande möte. På det mötet fattar ni beslut om saker som föreningens namn, vem som ska sitta i styrelsen och vad ni ska göra framöver.

UNF har en särskild portal för att starta föreningar. Om ni använder den så går den genom hur ett konstituerande möte ska gå till – steg för steg.

Föreningsstartportalen

Om ni behöver hjälp så finns det stöd att få från distriktet. Distriktet har bland annat till uppgift att stötta föreningarna i distriktet. Läs mer i guiden nedan!

Skärmavbild 2015-08-27 kl. 13.27.58

Bli fler

Alla föreningar mår bra av att få in nya människor. Nya medlemmar innebär inte bara att ni som redan är medlemmar får nya kompisar och får träffa nytt folk utan också att UNF som organisation blir starkare. Det händer också att medlemmar försvinner bort eftersom de blir för gamla, flyttar eller får andra intressen. Därför är det jätteviktigt att ni i föreningen jobbar med att få in nya medlemmar och marknadsföra er verksamhet.

Det finns en del olika sätt att göra det på. Något som är ganska enkelt är att varje medlem i föreningen tar med sig någon de känner till föreningen. Det kan vara ett syskon, en kompis eller någon i klassen. Låt dem prova verksamheten några gånger innan de bestämmer sig. Ett annat sätt är att marknadsföra sin verksamhet. Det kan man göra antingen i sociala medier eller genom till exempel genom affischering eller flygbladsutdelning. Man kan också gå ut och värva på till exempel en skola eller en fritidsgård. Då är det viktigt att tänka på att fråga dem ni ska till om lov först, att ha en bra uppföljningsaktivitet planerad och att ni som värvar gör ett bra intryck.

Planera verksamhet och arrangemang

Spana in studiematerialen Planera verksamhet och Planera arrangemang för bra tips och planering! Att göra bra verksamhet i en förening är både kul och viktigt, att göra arrangemang för att nå fler är spännande och göra det gärna tillsammans med flera föreningar för att få ut det maximala av ert arrangemang!

Använd dokumentet Planera aktivitet nedan för att ordning och reda!

Skärmavbild 2015-09-03 kl. 14.16.28

Planera aktivitet

Skärmavbild 2015-09-04 kl. 08.48.37

Medlemsregister

UNF använder ett medlemsregister som heter eBas. I eBas har alla föreningar möjlighet att få tillgång till sitt eget medlemsregister. Om er förening inte fått ett login ännu kontakta i första hand er verksamhetsutvecklare eller mejla johan.bo.persson@unf.se. När ni fått er första användare kan ni själva lägga till nya användare genom menyvalet Övrigt → Användare → Lägg till användare.

Till eBas

Medlemmar

Under Medlemmar → Medlemslistan hittar ni föreningens medlemmar. En skillnad mellan eBas och andra medlemsregister är att eBas är uppbyggt kring bekräftade medlemskap. Alla som vill fortsätta vara medlemmar i föreningen måste varje år bekräfta detta.

I eBas kan föreningen skicka ut inbjudningar till föregående års medlemmar att bekräfta sitt medlemskap. De får då ett sms eller ett mejl med en länk för att tacka ja till att fortsätta vara medlem. De kan också välja att tacka nej. Inbjudningar kan göras var sjunde dag. SMS:en kostar inget för föreningen.

Om en medlem talar om för föreningen, t ex på en aktivitet, att hen vill fortsätta vara medlem kan ni lägga till enstaka medlemmar med funktionen ”Hämta medlem från föregående år”.

Med knappen ”Utskick till urval” kan ni göra ett mejlutskick till medlemmarna. Knappen ”Exportera urval” exporterar medlemslistan till Excel.

Ändra medlemsuppgifter

Föreningen kan ändra en medlems uppgifter. Sök fram medlemmen, tryck på knappen ”Ändra”, skriv i de nya uppgifterna och tryck på ”Uppdatera medlem”.

Nya medlemmar

Föreningen kan själva lägga in nya medlemmar som ni värvar. Medlemmar kan skrivas in en och en. Välj funktionen ”Skriv in enstaka” under Medlemslistan eller i menyn till vänster. Skriv i medlemmens uppgifter och tryck på ”Lägg till medlem”.

Under menyvalet ”Ladda upp lista” finns möjlighet att ladda ner en Excelmall som flera medlemmar kan skrivas in i på en gång. Ladda sedan upp listan.

Under Onlineregistrering hittar ni en länk till föreningens egen onlineportal. Här kan medlemmar gå med direkt i föreningen på nätet.

OBS! Medlemmar som laddas upp som en lista eller som går med via onlineregistreringen hamnar på er granskningslista. Den hittar ni under menyvalet Granska nya. En röd cirkel med en siffra betyder att ni har medlemmar att granska.

Betala medlemsavgiften

När en medlem betalt medlemsavgiften till föreningen ska detta registreras i eBas. Sök fram medlemmen som betalt i medlemslistan, tryck på ”Ändra” och fyll i datumet för betalning i rutan ”Inbetalningsdatum”.

Rapportera årsmöte

Föreningens årsmöte ska rapporteras i eBas. Under menyvalet ”Årsmöte” hittar ni ”Årsmötesrapport” och ”Årsmöteshandlingar”. Under årsmötesrapporten skriver ni in vilka som valdes till styrelse, revisorer och eventuellt valberedning.

Använd knappen ”Hämta medlem” för att söka fram en medlem ur medlemslistan. Om personen som valdes inte är med i föreningen kan ni skriva in uppgifterna manuellt. Kom ihåg att spara årsmötesrapporten.

Under ”Årsmöteshandlingar” laddar ni upp årsmötesprotokollet och eventuella bilagor. I framtiden kommer ni kunna gå tillbaks och läsa era gamla protokoll genom att byta år i rullgardinsmenyn uppe till vänster.

Ni behöver inte skicka in protokollet i pappersform efter att ni laddat upp det.

Verksamhetsrapport

Under menyvalet Verksamhet →Verksamhetsrapport kan ni rapportera vilken typ av verksamhet er förening håller på med.

eBas-hemsida

I eBas finns en funktion för att skapa enklare föreningshemsidor. Menyvalet är Föreningens uppgifter → Hemsida. Kryssa i ”Aktivera hemsida”. Via hemsidan går det att skicka meddelanden till föreningen och att direkt bli medlem i föreningen. Det går att koppla ett Facebookflöde till hemsidan. Genom att redigera rutan ”Ändra adress” går det att få en valfri hemsideadress.

Ekonomi

Föreningens ekonomipaket

Här hittar du information om bokföring, kassörtips och kassaboks-mall.

FÖRENINGENS EKONOMI

Här berättar några medlemmar hur de löser ekonomiska klurigheter i sina föreningar:

”De flesta av föreningarna i mitt distrikt har så pass liten ekonomi att kontanta kassor är smidigast. Det gäller bara att få in hantering av kvitton. En pärm med tomma blad där föreningen kan fästa kvittona och längst fram en lista där de fyller i vad som har köpts i turordning funkar bra! I de fall där det behövs konto så använder vi distriktets konto som sedan bokför pengarna som en skuld till föreningen.”

Ordning och reda är alltså smart för en bra ekonomi! Ett till tips:

”Jag är över 18 år och har en bankdosa åt en förening som saknar myndig kassör. De har bara några få händelser per år, som jag brukar skriva ut från Nordeas hemsida när det är dags att göra bokslut. Några enstaka gånger per år för jag över lite handkassa till ett bankkonto eller betalar någon enstaka räkning. Distriktets verksamhetsutvecklare hjälper föreningen med kvittohantering och att bokföra.”


Söka externt bidrag

Som förening kan ni söka bidrag både internt och externt. Klicka på nappen och få information och tips på hur man söker bidrag externt.

EXTERNA BIDRAG

Interna bidrag

Som förening i UNF kan du söka flera olika bidrag. I det här dokumentet finns information om just detta.

Interna bidrag

Sök bidrag från IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse

Enligt beslut kan ansökan om medel ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse sökas till:

  • aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörel­sen som indirekt eller direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdom
  • som bidrag till studerande ungdom. Särskild vikt läggs vid ansökningar från studeranden inom områdena socialt arbete, media, sjukvård och polisväsende
  • om bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och dylikt för ungdom

Stiftelsen ser gärna ansökningar som gynnar ungdomsverksamhet i IOGT-NTO-rörelsens ägda lokaler och anläggningar. Ange i ansökan sökandes namn, adress, telefonnummer och konto. Ansökan ska vara IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse, IOGT-NTO, Tore Andersson, Box 12825, 112 97 Stockholm, tillhanda senast 31 maj 2016.

Fonder och stipendier

Här finns också en lista på fonder och stipendier ni kan söka:

Fonder och stipendier

Årsmöte

Här kommer du, din förening eller ditt distrikt hitta olika hjälpmedel för att underlätta genomförandet av årsmötet. Här finns mallar för till exempel arbetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och protokoll. Du hittar också mer information om härskartekniker och olika mötesformer.

Föreningsårsmöten ska hållas senast den 28 februari och alla medlemmar i föreningen ska informeras om tid och plats senast fyra veckor innan.

Vill du ha hjälp med att genomföra årsmöte och inte vet vem som är ditt distrikts verksamhetsutvecklare kan du maila info@unf.se och berätta vilken förening du tillhör så ser vi till att du får kontakt med din verksamhetsutvecklare.

Efter att ni haft årsmötet laddar ni upp protokollet och registrerar den nya styrelsen i eBas.

Innan mötet

Kallelse

Kallelse skickas till alla medlemmar i föreningen. Be verksamhetsutvecklaren eller medlem@unf.se om aktuell medlemslista! Det ska stå datum, tid och plats i kallelsen. Om man ska ta upp något som inte finns med i stadgarna så måste man även skriva det, till exempel om man vill att föreningen ska byta namn. Sista datum för att skicka in motioner ska också stå i kallelsen. Senast fyra veckor innan årsmötet ska kallelsen vara utskickad. Årsmötet kan bestämma på vilket sätt som nästa årsmötes kallelse ska skickas ut, till exempel via mail, brev, telefon, annons i tidningen och så vidare.

Gör en verksamhetsberättelse

Den ska innehålla en beskrivning av vad ni har gjort under året i föreningen, vilka som har haft förtroendeuppdrag (styrelsen, revisorer och så vidare) och hur många medlemmar ni var vid årsskiftet (totalt antal och antal betalande).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Gör en ekonomisk berättelse

Där ni visar vad föreningens pengar har använts till under året. Den ska innehålla intäkter, utgifter och en balansräkning.

EKONOMISK BERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Prata med revisorerna i god tid innan årsmötet, så de får titta på den ekonomiska berättelsen och tycka till om hur styrelsen har skött sig.

REVISIONSBERÄTTELSE

Arbetsplan

Styrelsen ska presentera ett förslag över vad man ska göra i föreningen under kommande året på årsmötet. Det går också att under mötet gå igenom vad föreningen vill göra och sedan skriva ihop en arbetsplan under mötet utifrån detta.

Budget

Även en budget, det vill säga en plan för hur föreningen ska göra med sina pengar under året ska göras i ordning innan årsmötet. Arbetsplan och budget ska gå hand i hand. Både intäkter och utgifter ska vara med.

MALL BUDGET

Föredragningslista och protokoll

Ladda ner dokumenten nedan så ni har dem redo under mötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

PROTOKOLL

Motioner

Om det har kommit in motioner till årsmötet så ska styrelsen i förväg titta på den och ta ställning till vad man tycker om dem.

Boka lokal och bjud in gäster

Boka en lokal om ni inte har någon egen lokal att ha årsmötet i. Om ni vill att någon från distriktsstyrelsen, IOGT-NTO-föreningen eller kanske en verksamhetsutvecklare ska vara med, så bjud in dem i tid. Kanske någon av dem vill sitta ordförande eller sekreterare på mötet. Glöm inte fikat!

Valberedning

Valberedningens jobb är att prata med den gamla styrelsen om hur saker och ting har fungerat och att ta fram ett nytt förslag till styrelse. Valberedningen ska även ta fram förslag till revisorer och ombud till distriktsårsmötet.

VALBEREDINGSGUIDE

Under mötet

Mötesordförande

Det kan vara praktiskt och kul om det är någon som inte är med i just er förening som är mötesordförande, dock inget tvång.

Möteshandlingar

Se till att alla får möjlighet att titta på möteshandlingar (verksamhetsberättelse, arbetsplan och så vidare). Ha dem kopierade så man kan titta, eller visa via projektor.

Tydlighet

Se till att alla förstår vad ni pratar om. Förklara alla saker för dem som inte varit med förut. Det förekommer ofta många konstiga ord på årsmöten. Ladda ner ordlistan som ni kan använda er av och gå igenom före årsmötet.

ORDLISTA

Tyck till

De förslag som styrelsen lägger fram är förslag. Årsmötet kan välja att ändra styrelsens förslag, på till exempel arbetsplan.

Efter mötet

Har ni tagit beslut om någon motion som ska skickas vidare till distriktsårsmötet eller kongressen, så se till att göra det på en gång, så det inte glöms bort.

Papper att skicka in

Ladda upp det undertecknade protokollet och de av årsmötet godkända handlingarna (verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, arbetsplan och budget) i eBas och rapportera in ny styrelse.