Dokument och mallar

Dokument och mallar

Distrikt: Jämtland

Publicerat 30 september 2018

Mall för reseräkning och utlägg:

Reseräkning

Policy

Avanmälningspolicy

Vid avanmälning som sker efter 7 dagar innan lägret ska medlemmen bekostas på 600 kr. Summan kommer inte att
gälla vid sjukintyg. Dock kan annan summa bli om bekräftelsebrevet säger annat, annars gäller denna summan.

Ledare och funktionärer (ideella)

Finns att läsa i sin helhet här.