Europeiska Unionen

Europeiska Unionen

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Sverige gick med i Europeiska Unionen 1995. Europeiska Unionen (EU) är en union som i grunden vill främja fred, grundläggande värden såsom frihet, demokrati och jämlikhet bland dess medborgare och folkets välfärd. Men EU har även ett stort fokus på unionens ekonomiska intresse och den fria inre marknaden som möjliggör fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. [1]Europeiska Unionen. ”EU – en överblick”, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv, hämtad 28 februari 2021

Inträdet till EU medförde en kraftig omläggning av svensk alkoholpolitik.[2]Nycander, 1998, Svenskarna och spriten – Alkoholpolitik 1855–1995. Kapitel 15. Stockholm: Sober Den tidigare mycket begränsade alkoholinförseln blev nästan helt fri, fyra av de fem statliga alkoholmonopolen (import, partihandel, tillverkning av konsumtionssprit och distribution) avskaffades och en stor del av kontrollen över alkoholpolitiken flyttades över till EU.[3]Cisneros Örnberg, J. (2008) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. Department of Political Science, Stockholm University. s. 46

Idag kontrolleras mycket av svensk alkoholpolitik av EU. Det har blivit praktiskt omöjligt att begränsa tillgång och marknadsföring på grund av EU-medlemskapet. På grund av den fria inre marknaden så blir alkoholbeskattning i Sverige mindre effektiv, det går att köpa alkoholen i andra länder istället. Även ursprungslandsprincipen i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster gör att svenska regleringar kring alkoholreklam inte fungerar. Genom att sända reklam från andra länder så kan bolag strunta i de svenska lagarna som begränsar alkoholreklam[4]Myndigheten för Press Radiot och TV & Konsumentverket, Notification to the European Commission and the United
Kingdom of measures under Article 4 of the AVMS Directive. 30-10-2017

Generellt har inträdet till EU gjort de mest effektiva sätten att minska alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna svåranvända om inte omöjliga.[5]Statens Folkhälsoinstitut, 2002:11, Den svenska supen i det nya Europa – Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Vid inträdet fanns stora förhoppningar om att bevara delar av den svenska alkoholpolitiken och påverka den europeiska alkoholpolitiken, förhoppningar som inte infriades även om några små framsteg gjordes.[6]Cisneros Örnberg, J. (2008) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. Department of Political Science, Stockholm University, s. 46-56 EUs Alkoholstrategi är ett av dessa viktiga framsteg, även om den varken är så omfattande, permanent eller stark som UNF anser att den bör vara. 

EU har en enorm alkoholindustri med enormt inflytande. I EUs öppenhetsregister finns rapporterar alkoholindustrin själva att de spenderar minst 60-80 miljoner kronor på lobbyism.[7]Egna uträkningar med material från EUs Öppenhetsregister Det är vida känt att alkoholindustrin ges inflytande av politiker och tjänstepersoner i EU medan ideella folkhälsoorganisationer marginaliseras. 

Sveriges EU-medlemskap innebär även att vi är med och subventionerar och stödjer alkoholproduktion. EU spenderar över 10 miljarder kronor på vinsubventioner. Men EU är också med och gör alkoholreklam i länder utanför EU vilket sprider alkoholnormen.[8]Europeiska kommissionen, Wine, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plantproducts/plant-products/wine_en, hämtad 28 februari 2021.  

UNF anser att EU är en problematisk aktör inom alkoholpolitiken som ofta försvårar det alkoholpolitiska arbetet. Därför behöver antingen det nationella självbestämmandet på området utökas kraftigt eller så behöver EUs linje på området utvecklas. För att minska alkoholens skadeverkningar i EU och resten av världen måste alkohol sluta behandlas som vilken produkt som helst.

UNF kräver:

  • att införselkvoter av alkohol mellan EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin och 1 l sprit
  • att EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster utvecklas så det är enklare för det egna landet att begränsa alkoholmarknadsföring
  • att regler för lobbying från ekonomiska särintressen skärps för att minska alkoholindustrins påverkansmöjligheter
  • att all subvention och EU-finansierad alkoholproduktion, försäljning och marknadsföring stoppas helt
  • att EU stoppar alkoholens särställning i handelsavtal
  • att EU antar ett alkoholdirektiv som prioriterar folkhälsan
  • att Sverige driver frågan om en omstart av Alkohol och Hälsa forumet, med villkoret att alkoholindustrin utesluts

Fotnoter

Fotnoter
1 Europeiska Unionen. ”EU – en överblick”, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv, hämtad 28 februari 2021
2 Nycander, 1998, Svenskarna och spriten – Alkoholpolitik 1855–1995. Kapitel 15. Stockholm: Sober
3 Cisneros Örnberg, J. (2008) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. Department of Political Science, Stockholm University. s. 46
4 Myndigheten för Press Radiot och TV & Konsumentverket, Notification to the European Commission and the United
Kingdom of measures under Article 4 of the AVMS Directive. 30-10-2017
5 Statens Folkhälsoinstitut, 2002:11, Den svenska supen i det nya Europa – Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt.
6 Cisneros Örnberg, J. (2008) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. Department of Political Science, Stockholm University, s. 46-56
7 Egna uträkningar med material från EUs Öppenhetsregister
8 Europeiska kommissionen, Wine, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plantproducts/plant-products/wine_en, hämtad 28 februari 2021.