Kampanjer

Kampanjer

U U NF arbetar för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger på flera olika sätt. Genom kampanjer kan vi lägga fokus och belysa olika delar av vårt samhälle och jobba med påverkan och förbättring av dessa områden. Här finns UNF:s aktuella kampanjer vi arbetar med idag men också kampanjer vi arbetat med tidigare.

#inteimittflöde

Vi unga exponeras för alkoholreklam och alkoholbudskap via sociala och traditionella medier 1120 gånger i månaden. Ju fler unga som exponeras för reklamen – desto fler är det som börjar dricka. Och unga som redan dricker? Ja de dricker mer. UNF jobbar aktivt för att stoppa alkoholreklam och alkoholbudskap främst i sociala medier genom kampanjen #inteimittflöde. Genom att skriva på brevet till kulturminister Amanda Lind och socialminister Lena Hallengren, som är ansvariga för alkoholreklamen, är du med och stoppar alkoholreklamen. Du kan även beställa affischer, klistermärken och pins för att visa ditt stöd. De hittar ni här

Skriv under brevet du också och var med och stoppa alkoholreklamen!

Ej längre aktuella kampanjer

Bra uteliv

brauteliv

UNF satsar också på att alla unga ska ha ett Bra Uteliv eftersom vi vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. Vi vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket alkohol unga konsumerar. Vi vill se en modern ungdomspolitik där det finns fler nyktra aktiviteter, där unga har något att säga till om och där fest inte är förknippat med fylla.

Unga människor mellan 13 och 25 år är storkonsumenter av fritid, men har ofta låg inkomst. Det finns ungefär två miljoner unga i Sverige. Generellt har de mer fritid ju yngre de är. Men bara en av fyra unga har en nykter mötesplats att gå till på kvällarna.

Vi måste bort från föreställningen att unga är bortskämda och redan har allt. Tvärtom! Utelivet för unga är till stor del anpassat för dem som dricker alkohol, medan den som inte vill eller får dricka alkohol har ett uruselt utbud.

Med kampanjen Bra Uteliv vill UNF presentera lösningar för en modern ungdomspolitik:

  • Nya nyktra mötesplatser
  • Bättre kontroller av dem som säljer alkohol
  • Drogfritt i föreningslivet
  • Sociala arenor som är alkoholfria
  • Ansvarsfulla krögare
  • Starkare folkhälsoperspektiv

För att detta ska blir verklighet krävs satsningar på lokal, regional och nationell nivå. Som UNF-medlem kan du vara med i detta genom att certifiera nyktra mötesplatser, bra utelivsställen och bra utelivskommuner. Om du vill att din mötesplats, ditt utelivsställe eller kommunen där du bor ska certifieras är det också bra att läsa om hur en certifiering går till. Certifieringarna är ett sätt för UNF att kunna lyfta positiva exempel och inspirera till mer Bra Uteliv för unga. Ta del av certifieringarna här!


100/100

100/100 var UNF:s aktivitetsutmaning. Tillsammans genomförde vi över 100 värvningsaktiviteter under November 2015. Det firades med en fet fest i början av 2016, Blue room Party.

100/100!

ram-01

Zoom in media

Zoom in Media är en satsning för att visa hur mycket reklam som vi unga faktiskt ser i vår vardag. UNF är med i projektet som drivs av Active och EUCAM. Tillsammans är vi tusentals unga runtom i Europa som rapporterar alkoholreklam i vår omgivning.

All inrapportering samlas för att se i vilken grad som vi unga exponeras för alkoholföretagens marknadsföring och för att visa att det behövs en förändring. Projektet stöttas av Youth in action-programmet och EU:s kommission.

Fotograf: Lina Mattebo
Fotograf: Lina Mattebo

Ta del av kampanjen här


Bryt!

Bryt! är en kampanj där vi vill belysa alkoholnormen som den ser ut i dagens samhälle, med fokus på hur normen ser ut i studentsammanhang. Syftet är därmed att få studenter att börja tänka på alkoholnormen för egen del likväl som ur ett större perspektiv. På så sätt ändras attityder vilket i sin tur leder till ett förändrat beteende kring alkohol.

Kampanjen pågår under hela 2015 och under våren åkte Bryt! ut med den rosa bussen på campusturné och besökte 7 av Sveriges universitet och högskolor.


Fake free

Fake Free är en tankesmedja som hämtat inspiration från organisationen Adic Sri Lanka. Adic:s framgång är att de förändrar beteenden genom att lösa upp myter kring berusning och alkohol. Fake Free granskar alkoholkulturer och antidrogmetoder. Istället för att svartmåla alkoholdrickare och bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol vill Fake Free istället öppna upp och undersöka festen och det fantastiska i berusning. Fake Free svarar på frågan – vad är egentligen fest och fylla?

logo

Alkoholen i sig skapar inte det roliga i berusningen, utan sin glammiga image och omgivning är drogen rätt ointressant. Fake Free peppar fler att dricka och bjuda på goda drinkar fria från alkohol – ibland eller alltid. Fake Free vill öppna upp för mer variation och sköna val. Att få folk att testa och fundera.

Läs mer om kampanjen här