Cannabis

Cannabis

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Cannabis har legaliseras i flera regioner och länder i världen vilket delvis beror på de stora ekonomiska intressena som trycker på för legalisering, i USA spenderade cannabisindustrin minst 5,76 miljoner dollar på lobbyism år 2019.[1]OpenSecrets.org. Marijuana: Lobbying, 2020.  https://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?cycle=2020&ind=G2860, hämtad 13 februari 2021. UNF står för att inte legalisera fler droger. Nu när cannabisindustrin har börjat etableras måste den granskas extra noga. Vi ser hur den likt alkohol- och tobaksindustrin sponsrar forskning, betalar för nyhetsreportage och försöker påverka samhällsnormer. 

Idag har vi alldeles för dålig kännedom om cannabis effekter, drogen som den ser ut idag skiljer sig kraftigt från hur den varit tidigare i och med att mängderna med det aktiva ämnet THC har ökat.[2]Stuyt, Elizabeth. 2018. ‘The Problem with the Current High Potency THC Marijuana from the Perspective of an Addiction Psychiatrist’, Missouri Medicine, 115:6, pp. 482-486. Ämnet CBD som framställs från cannabis marknadsförs ofta som hälsofrämjande eller effektiva mot särskilda sjukdomar trots att detta inte har bevisats, vi vet snarare väldigt lite om hur säkert CBD är och vad det har för påverkan på kroppen och hjärnan i dagsläget.[3]US Food and Drug Administration. I. d. What You Need to Know (And What We’re Working to Find Out) About Products Containing Cannabis or Cannabis-derived Compounds, Including CBD, … Continue reading Därför behövs mer forskning och fler studier som granskar cannabis effekt på individens kropp, på sociala relationer och på samhället i stort. 

En fjärdedel som får missbruksvård för narkotika i Europa får det för cannabis[4]ECNN. Årsrapport 2012. Situationen på narkotikaområdet i Europa. Luxemburg: Europeiska Unionens publikationsbyrå, s. 47. Tillgänglig via: http://www.emcdda.europa.eu/publications/ … Continue reading och dessutom verkar denna andel öka[5]EMCDDA. 2013. Europeiska narkotikarapporten: Trender och utveckling. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, s. 31. Om trenden fortsätter så kommer allt fler söka missbruksvård för cannabis. Den svenska missbruksvården måste då anpassas för att kunna hantera detta nya behov.

Medicinsk cannabis är bara cannabis. Det går att göra mediciner av cannabis, såsom Sativex[6]FASS. Sativex. Uppdaterad 18 juni 2019. https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20101019000051, hämtad 8 mars 2021., men plantan cannabis är inte ett läkemedel mer än vad opiumvallmo är ett läkemedel. UNF ser positivt på att fler läkemedel utvecklas, även baserat på cannabis, med det ska vara Läkemedelsverket eller annan ansvarig myndighet som bestämmer vad som får användas som läkemedel, inte politiker. I flertalet länder och amerikanska delstater har politiker och folkomröstningar gått in och bestämt att cannabis är ett läkemedel, det tycker UNF är fel, det ska vara forskning inte tyckande som avgör vad som är ett läkemedel. 

UNF kräver:

  • att cannabis fortsätter vara illegalt
  • att cannabisindustrin stoppas från att driva lobbyism
  • att mer resurser sätts på att forska om och kring cannabis
  • att all forskning kring cannabis genomförs av oberoende aktörer utan vinstintresse
  • att missbruksvården utvecklar metoder och beredskap för cannabismissbrukare
  • att Läkemedelsverket, eller annan ansvarig myndighet, även fortsättningsvis ansvarar för klassificering av medicin
  • att Läkemedelsverket, eller annan ansvarig myndighet, fortsatt utgår ifrån forskning när de godkänner mediciner
  • att mer resurser ska tillsättas för att missbrukare ska våga söka vård för sitt missbruk

Fotnoter

Fotnoter
1 OpenSecrets.org. Marijuana: Lobbying, 2020.  https://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?cycle=2020&ind=G2860, hämtad 13 februari 2021.
2 Stuyt, Elizabeth. 2018. ‘The Problem with the Current High Potency THC Marijuana from the Perspective of an Addiction Psychiatrist’, Missouri Medicine, 115:6, pp. 482-486.
3 US Food and Drug Administration. I. d. What You Need to Know (And What We’re Working to Find Out) About Products Containing Cannabis or Cannabis-derived Compounds, Including CBD, https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-about-products-containing-cannabis-or-cannabis, hämtad 13 februari 2021.
4 ECNN. Årsrapport 2012. Situationen på narkotikaområdet i Europa. Luxemburg: Europeiska Unionens publikationsbyrå, s. 47. Tillgänglig via: http://www.emcdda.europa.eu/publications/ annual-report/2012.
5 EMCDDA. 2013. Europeiska narkotikarapporten: Trender och utveckling. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, s. 31
6 FASS. Sativex. Uppdaterad 18 juni 2019. https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20101019000051, hämtad 8 mars 2021.