UNF:s typografi

UNF:s typografi

Avdelning: Kommunikations
hjälpen
UNF använder ett antal typsnitt för att skapa en sammanhållen identitet på både webb och i tryck. Rätt typsnitt används dels för att skapa igenkänning, dels för att få god läsbarhet. Om du saknar UNF:s typsnitt, kontakta kommunikationsansvarig.

UNF:s typsnitt

Rubriktypsnitt: Basic Sans Alt Narrow Bold

För användning i rubriker, på omslag, affischer, i bilder på sociala medier etc används typsnittet Basic Sans Alt Narrow Bold. Det är ett typsnitt med både tydlighet och karaktär och en viktig del av den visuella UNF-känslan. Undvik att sätta alltför långa texter i det här typsnittet, eftersom det kan upplevas som jobbigt att läsa.

Funktionstypsnitt: Basic Sans Narrow

För användning i brödtext, ingresser, faktatext etc så används typsnittsfamiljen Basic Sans Narrow. UNF använder framförallt vikterna regular och bold. Rekommenderad storlek för brödtext i tryck är 9–12 punkter med ett radavstånd på 13–18 punkter.

Funktionstypsnitt: Crimson Text

För användning i längre brödtexter, till exempel rapporter och i brev, så används typsnittsfamiljen Crimson Text.

Ladda ner Crimson Text här.

Typografiska exempel

Här följer några exempel på hur typsnitten kan användas tillsammans för att samverka till inbjudande typografi med god läsbarhet.

Tydligheten blir bäst när rubriken får ta plats och leda läsaren in i det övriga innehållet. Rubriken kan vara versalgemen (stor bokstav och resten små) eller helt versal (bara stora bokstäver).

Om fler rubriknivåer än en används, till exempel överrubriker, så kan det göra texten lättare att komma in i. Tänk på att ha en tydlig storleksskillnad mellan de olika rubriknivåerna.

Typografiska grundtips

— Rubriker och budskap på exempelvis affischer får gärna ta plats. Stort är kaxigt. Av det skälet kan det också vara en bra idé att inte använda alltför långa rubriker och budskap.

— Tänk på hierarkin! Det är viktigt att läsaren lätt kan hålla i sär olika rubriknivåer. Se därför till att ha en tydlig skillnad i storlek mellan de typer av rubriker.

— Ju längre textrader, desto svårare är det att läsa. En lagom radlängd är cirka 70 tecken inklusive blanksteg.

— Fet och kursiv stil är ett bra sätt att markera ut viktig information i en text. Tänk dock på att inte göra allt för långa stycken feta eller kursiverade, eftersom de då tenderar att bli jobbiga att läsa.

— För att säkerställa att den utformade texten är lätt att hitta och läsa i, låt gärna någon annan läsa den innan den publiceras eller skickas till tryck.