Big Alcohol
Bilda dig

Big Alcohol

Publicerat 12 september 2021

B B ig Alcohol är en term som används för att beskriva internationella alkoholföretag. Big Alcohol motsätter effektiva politiska eller kulturella åtgärder för att minska drickandet.

Vad är Big Alcohol?

Med Big Alcohol menas främst de internationella jättar av företag, distributörer, försäljare och marknadsförare som sysslar med alkoholprodukter. Bakom många av den stora mängden alkoholdrycker och varumärken gömmer sig nämligen oftast ett fåtal företag, som köper upp och kontrollerar större delen av den globala alkoholmarknaden.

Termen Big Alcohol finns att hitta i många andra sammanhang, exempelvis tobaksindustrin (Big Tobacco) och oljeindustrin (Big Oil), som har en liknande situation.

 

När rörelsen pratar om big alcohol så syftar vi främst på företag så som carlsbergs, heineken, och Bryggeriet Anheuser-Busch inbev, men det finns såklar många fler företag som räknas in i begreppet. För en mer utförlig överblick rekommenderas http://iogt.org/wp-content/uploads/2015/08/Big-Alcohol.pdf [IOGT-NTO, 2015/08, hämtad: 2016/02].

 

Diskussionsmaterial:

Vad ingår i big alcohol, vad ingår inte i big alcohol?

Är alla som säljer alkohol dåliga?

Är big alcohol någonting vi behöver tänka på när vi utformar våra kampanjer mot alkohol, eller är det någonting överdrivet som inte finns på riktigt?

 

Kritik mot big alcohol:

DrinkWise Australia är en australiensk organisation vars syfte är att genom social marknadsföring främja en mer hälsosam alkoholkultur i Australien. Bland annat har de haft kampanjer för att få ungdomar mellan 18-24 för att dricka ansvarsfullt. Detta finansieras genom volontärer från alkoholindustrin och har, för vissa kampanjer, fått bidrag från landets regering. Utöver kampanjerna har DrinkWise även köpt in studier och research utifrån för underlag till sitt material, där fakta saknats.

 

2009 fick DrinkWise Australia kritik från 58 vetenskapsmän och hälsoexperter för att en industri som tjänade på att människor drack alkohol skulle ställa sig bakom och finansiera forskning rörande att reducera alkoholrelaterade skador. Kritiken publicerades i The Medicinal Journal of Australia,  där de kom ut med att de inte tänkte söka eller ta emot bidrag från DrinkWise Australia för att bedriva undersökning. De uppmanade även andra forskare att tänka över sitt eget ställningstagande til organisationen.

 

Diskussionsmaterial:

Vad tjänar big alcohol på att finansiera forskning som ställer sig mot ökad mängd alkohol?

När är forskning subjektivt/objektivt?

ska man lita på all forskning man läser?

 

Om du vill läsa mer:

http://iogt.org/the-issues/advocacy/exposing-big-alcohol/big-alcohol-myths/