Drogpolitiskt program
Bilda dig

Drogpolitiskt program

Publicerat 8 april 2016

D D et drogpolitiska programmet är sammanställningen av alla UNF:s ståndpunkter, åsikter och förslag i drogpolitiska frågor. Det drogpolitiska programmet diskuteras och bestäms om på UNF:s kongress vartannat år, där UNF:s medlemmar är demokratiskt representerade.

Det drogpolitiska programmet kan ligga till grund för diskussioner och utbildningar i drogpolitik. Du kan lyfta ut delar ur programmet för att göra en djupdykning i en sakfråga eller gå igenom hela programmet.

Politik är något som är ständigt föränderligt efterhand som förutsättningar förändras. Det drogpolitiska programmet förändras också regelbundet efter att UNF:s medlemmar kommer med tankar och idéer. Det kan vara saker som de inte håller med om eller saker de anser saknas. Det drogpolitiska programmet borde därför inte ses som något som är skrivet i sten. Det är något som ni kan diskutera, debattera och ifrågasätta!

Ni kan hitta det drogpolitiska programmet bland de styrande dokumenten: https://www.unf.se/om-unf/styrande-dokument/ eller på här på hemsidan