IGLOR – grundläggande
Bilda dig

IGLOR – grundläggande

Publicerat 21 februari 2016

D D et här är ett grundläggande pass i att kvalitetssäkra verksamhet. Passet går igenom kvalitetskoden IGLOR och är sedan mycket fokuserat på att analysera verksamhet som deltagarna vill göra. Det uppmuntrar till reflektion, inspiration och vidareutveckling av grundidéer till aktiviteter.

Målgrupp: Medlemmar som gör eller ska börja göra verksamhet men som inte är bekanta med kvalitetskoden IGLOR, eller som är vagt bekanta med den.

Syfte: Att medlemmar ska reflektera över vad som är bra UNF-verksamhet och hur deras förenings verksamhet kan utvecklas.

Tid: ca 90 minuter

Se även: IGLOR – fördjupning