Jämställdhet
Bilda dig

Jämställdhet

Publicerat 17 mars 2016

V V i vet att människor idag behandlas olika beroende på kön. Det vill UNF ändra på. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhet. I denna text med diskussionsfrågor kan du lära dig mer om jämställdhet, könsmaktsordningen och härskartekniken. Det fungerar som en bra bas för en diskussion i din förening eller som ett kurspass.

Vad är jämställdhet?

Med jämställdhet menas att du ska ha samma möjligheter att göra din röst hörd och få styra över ditt eget liv oavsett vilket kön du identifierar dig med. Det kan röra sig om allt från vilken lön du får, att din röst i valet betyder lika mycket oavsett vem du är, eller att du ska få ha ett fritidsintresse utan att någon dömer dig för det. Inom UNF tycker vi att det är en självklarhet att du ska få vara med och påverka lika mycket och på samma villkor oavsett kön. Du har lika mycket att säga till om vad ni ska göra i er förening eller distrikt som vilken annan medlem som helst. Jämställdhet är viktigt för att en organisation ska vara demokratiskt uppbyggd, och behövs för att alla ska känna sig välkomnade och trygga.

Diskussionsfrågor:

  • Är UNF jämställt? Varför, varför inte?
  • Hur ska vi göra för att alla ska känna sig välkomna inom UNF? Vad ska vi göra som enskild medlem? Förening? Distrikt? Förbund?
  • Varför är det viktigt med jämställdhet inom UNF?

Könsmaktsordningen

Könsmaktsordningen är en teori där männen i samhället uppfostras till att ha ekonomiska och beslutande makten, både i privat inom familjen och i samhället. Reglerna i samhället är skapade så att detta system ska bevaras, vilket leder till att män får mer makt än kvinnor. Att det är fler män än kvinnor som sitter på makt leder i sin tur att de fördelar makt oftare till andra män än kvinnor, och denna könsmaktsordning fortsätter.

Könsmaktsordningen säger att de med makt (alltså männen) har störst inflytande i frågan om vilka åsikter som det är socialt accepterat att ha, och att detta resulterar exempelvis i att kvinnors egenskaper ses ned på och att de får sämre lön än män.

Diskussionsfrågor:

  • På vilka sätt kan en se att könsmaktsordningen existerar i det dagliga livet?
  • Tror du att majoriteten av män är medvetna om könsmaktsordningen? Majoriteten av kvinnor?
  • Om alla tycker att det är bra med jämställdhet, varför försvinner inte könsmaktsordningen?

Härskartekniker

Härskartekniker är ett samlingsnamn på olika knep personer eller grupper kan använda för att behålla sitt övertag mot en annan grupp eller personer. Ofta används de mer eller mindre omedvetet av män gentemot kvinnor som ett sätt att upprätthålla könsmaktsordningen. Det var den norska psykologen Berit Ås som bearbetade och populariserade teorin om härskartekniker.

1. Osynliggörande
Att tysta någon/några genom att ignorera dem.

Exempel:
Ni har möte med föreningen. Din kompis kommer med ett förslag på en aktivitet ni ska göra, men ingen reagerar. Någon annan tar upp samma förslag kort därpå och låtsas som att det är hens eget förslag.

2. Förlöjligande
Att framställa en persons/grupps argument som löjlig och oviktig.

Exempel:
Det diskuteras om ni ska värva på gymnasieskola eller högstadieskola. Efter att en person i styrelsen framfört sin åsikt i frågan börjar en annan person skratta och säga att hen lät exakt som Joakim Von Anka.

3. Underhållande av information
Underhåller information från en eller flera personer i gruppen.

Exempel:
Du sitter som kassör i en föreningsstyrelse och kommer på ett styrelsemöte.  Egentligen var tanken att ni skulle diskutera hur mycket pengar ni skulle lägga på lägret nästa månad, men när ni kommer till den punkten säger resten av styrelsen att de redan diskuterat och kommit fram till ett förslag utan din vetskap.

4. Dubbel bestraffning
Oavsett om du gör eller inte gör en grej så får du skit för det.

Exempel:
Du är noggrann på årsmötet och ser till så allt görs ordentligt. Då framstår du som petig och långsam. Om du inte är noggrann anklagas du för att vara slarvig och inte vara seriös. Oavsett om du är snabb eller långsam får du kritik.

5. Påförande av skuld och skam
Får någon att skämmas för dennes egenskaper, eller att någon personen råkat ut för är dess eget fel.

Exempel:
Du har inte fått information om när nästa styrelsemöte är. När du frågar resten av styrelsen säger de att du borde tagit reda på tiden själv.

6. Objektifiering
Kommenterar utseendet när det inte betyder någonting.

Exempel:
Istället för att diskutera om någon är en bra ordförande eller inte för distriktet diskuteras kandidatens kläder/utseende istället för kompetensen.

7. Våld eller hot om våld
Försöker få sin vilja igenom genom att hota eller faktiskt utsätta någon för våld.

Exempel:
En styrelsemedlem säger att hen kommer skada dig om du inte röstar på hens förslag.

Motstrategier och bekräftartekniker

Även om det är viktigt att veta vilka de sju härskarteknikerna är och känna igen dem kan det vara svårt att bemöta dem på ett bra sätt, speciellt om du är en enda person. Därför har en grupp doktorander på Stockholms Universitet tagit fram två typer av strategier för att bemöta de fem första härskarteknikerna, nämligen motstrategier och bekräftartekniker.

1. Motstrategi mot osynliggörande: Tag plats
Det kan finnas flera orsaker till varför osynliggörande används. Därför är det viktigt att inte anklaga motpartnern. Undvik att hamna i en offerposition, eller att känna sig förminskad. Visa inte ilska eller frustration, utan behåll lugnet och självsäkerheten och påpeka att du också har rätt att göra dig hörd. Agera direkt, och var tydlig med att du inte tycker att osynliggörandet är okej.  Om det händer i en diskussion och ingen lyssnar på när du pratar kan du avbryta när du upptäcker att ingen lyssnar. Poängtera att du gärna ser att de lyssnar på dig, tag plats och kräv respekt.

2. Motstrategi mot förlöjligande: Ifrågasätt
Håll huvudet kallt och agera som någon som är stor och stark och ta plats. Fastna inte i känslan av att ha blivit förnedrad. Bred ut dig. Låt inte den förlöjligande kommentaren passera okommenterat. Du kan exempelvis fråga ”Vad menar du med det? Förklara dig närmare och precisera vad du menar?” för att ifrågasätta personens kommentar.

3. Motstrategi mot underhållande av information: Kräv korten på bordet
Om ett beslut tagits utan att du varit med – ifrågasätt beslutet! Om alla andra i föreningen pratar som om något vore en självklarhet kan det vara bra att påpeka att du inte fått all information. Om du upplever att du undanhållits information flertalet gånger kan det vara bra att prata med en ordförande eller annan ansvarig person för att få stöd.

4. Motstrategi mot dubbel bestraffning: Bryta mönstret
Fundera och förstå dina egna prioriteringar för att lättare bemöta dubbla bestraffningen. Var tydlig med hur du prioriterar och varför du gör som du gör, och diskutera konsekvenserna av dessa prioriteringar med resten av föreningen/styrelsen. Det är upp till dig att besluta om dessa prioriteringar är bra eller inte. Om du känner att allt du gör är fel kan det vara viktigt att påminna dig själv att du vet varför du gör det du gör, och vad som är viktigt för just dig. Till personen som precis använt härskartekniken kan du säga ”det var tråkigt att du känner så, men jag prioriterar min hälsa/skolan/min familj just nu och jag hoppas att jag kan få vara med i denna förening/styrelse ändå. Jag hoppas att ni accepterar detta.”

5. Motstrategi mot påförande av skuld och skam: Intellektualisera
Det är viktigt att inse att dina känslor av skuld- och skam inte är dina egna utan att någon annan lagt dem på dig.  Försök sätta ord på dina känslor. Analysera situationen när du senast kände skuld och skam. Vad var det för situation, varför kände du skuld, hur tror du omgivningen upplevde situationen?  Fanns det något dolt budskap i det som sades till dig, går det att sätta ord på detta budskap?

1. Bekräftarteknik mot osynliggörande: Synliggörande
För att skapa en kultur där tekniken inte används är det viktigt att ta alla personer i omgivningen på allvar, och visa engagemang för dem. Lyssna på andra, ge konstruktiv kritik och synliggör dem. Detta kommer leda till att du på sikt synliggör dig själv.

2. Bekräftarteknik mot förlöjligande: Respektera
Respektera personen som blivit utsatt och stötta personen. Få personen att känna sig vuxen och betydelsefull.

3. Bekräftarteknik mot underhållande av information: Informera
För att inte själv tillämpa underhållande av information kan du vara noga med att inkludera alla när ni ska fatta beslut. Var uppmärksam på tysta personer som inte sagt något. Granska dig själv, har du och några andra i planeringsgruppen kanske diskuterat det kommande lägret när inte alla i gruppen varit delaktiga? Se till så att ni som pratat kan dela vidare det ni kommit fram till för resten av gruppen. Var genomskinlig.

4. Bekräftarteknik mot dubbel bestraffning: Dubbel belöning
Kom ihåg att alla personer gör så gott de kan och från sina förutsättningar. Om en person kommit försent till ett möte/en träff är det såklart fel, kan det vara bra att ha inställningen att personen gjort sitt bästa för att hinna till mötet samt diskuterar kring varför det är bra att komma i tid, istället för att bli irriterad. Om du måste gå tidigare från ett möte kan det vara bra att förvarna om det, och be om att få en sammanfattning på nästa möte om vad som missades.

5. Bekräftarteknik mot påförande av skuld och skam: Bekräfta dig själv och andra
Motsatsen till att påföra skuld och skam är att bekräfta och att stödja beteende. Se med egna ögon på dig själv och andra och definiera nya positiva normer. Bekräfta dig själv och bekräfta andra, exempelvis att det kan vara viktigt att prioritera sin egen hälsa framför styrelsearbete under en viss period.

Diskussionsfrågor:

  • Har du någon gång blivit utsatt för en härskarteknik? Hur kände du? Hur reagerade du?
  • Hur gör vi för att minska härskartekniker inom UNF?