Lär dig prioritera idéer
Bilda dig

Lär dig prioritera idéer

Publicerat 16 februari 2016

H H ur vet man vad som ger bästa effekt? När man arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sin verksamhet behöver man ibland värdera och prioritera bland idéer och förslag.

Bilden nedan är en pick-graf, ett prioriteringsverktyg som framförallt kan vara en bra metod för att se över idéer och förslag på vad en förening eller distrikt ska göra, för att prioritera vart energi ska läggas.PICK-graf22

Det är ett rutnät som du placerar in i beroende på hur stor eller liten effekt/påverkan det ni ska göra kommer att ha, och hur stor ansträngning eller kostnad det kommer att krävas. Effekten kan vara i hur många medlemmar ni värvar, hur många medlemmar som bildas, hur mycket ni syns eller mycket annat, beroende på vad en vill uppnå. Kostnad kan vara antingen energi, ideell tid och kraft eller pengar. Det är lite ett sätt att mäta hur mycket påverkan ni kan få ut på så lite resurser som möjligt.

Possible: Är det en liten effekt men även en liten ansträngning så kan det vara möjligt att genomföra det, det kommer inte krävas så mycket av er men ni kommer inte heller få ut så mycket.

Implement: Rutan att sträva efter! Projektet ger en stor effekt för en liten ansträngning eller kostnad, projekt i den rutan är bara att genomföra! Ni kommer att få ut mer än det ni investerar i det.

Consider: Är det en stor effekt men också en stor ansträngning kan det vara värt att överväga att genomföra det, men det här är ett projekt som kan bli en utmaning (vilket verkligen inte behöver vara något negativt, så länge en är med på det!).

Kill: Har det liten effekt men kräver en stor ansträngning så faller det in i rutan Kill. Gör inte det här projektet! Ni kommer att behöva anstränga er mycket, utan att få så mycket ut av er ansträngning.

Det är lätt att tro att stora och viktiga problem måste ha stora och dyra lösningar. Ibland är det så förstås, men det är långt ifrån alltid de enda lösningarna. Ta er tiden att ta fram många förslag, stora som små, ex. med en metod för brainstorming, och ge sen ALLA förslagen samma behandling och placera var förslaget hamnar på grafen. Med en PICK-graf kan man tydliggöra vilka förslag som ger stora effekter för verksamheten men som endast kräver en liten insats dvs hamnar i fältet ”Implement/Genomför”.  Detta är guldkornen som lätt kan genomföras! Små ändringar som kan ge stora effekter i sin enkelhet.

Det kan också vara så att idéer och förslag har en tendens att bli ens egna favoriter och det kan vara svårt att släppa taget. När analysen och skattningen visar att förslagen hamnar i fältet ”Kill/Avfärda”, blir det också tydligt vad som inte lönar sig att genomföra, och lättare att välja att inte satsa på ett projekt som från början låtit väldigt bra.

Källa: Metodbanken