Motiverande samtal
Bilda dig

Motiverande samtal

Publicerat 22 februari 2016

Relaterade dokument

M M otiverande samtal är en samtalsmetod som kan användas när en vill utveckla och utmana medlemmar, men även när en vill värva och skapa engagerade medlemmar. Detta pass innehåller ett talmanus och en färdig powerpoint för en teoretisk föreläsning om motiverande samtal.

I passet finns inga inlagda övningar men det bör generellt göras för att öva på varje moment. Anpassa hur mycket övning som du vill lägga in baserat på vilken grupp du ska hålla passet för och hur lång tid som finns. Dela då gärna in dem två och två och låt de turas om att vara samtalsledare och öva på de olika knepen. Antingen kan du välja tema de ska ha samtal utifrån eller låta deltagarna bestämma. Tips på teman kan vara att värva någon till UNF, något nytt jag vill lära mig, något nytt jag vill göra i min förening eller något bredare som något jag vill förändra.

Relaterade dokument