Manual för Föreningsstyrelsesamlingar
Bilda dig

Manual för Föreningsstyrelsesamlingar

Publicerat 8 april 2016

Relaterade dokument

U U nder föreningsstyrelsesamling (FSS) samlas föreningsstyrelser för att utbyta kunskap och lära känna varandra. FSS-manualen är ett material som hjälper arrangörer att planera och strukturera en föreningsstyrelsesamling på bästa sätt.

FSS-manualen riktar sig till dig som är engagerad i ett distrikt och vill arrangera en föreningsstyrelsesamling. I paketet kan du hitta underlag för att ha upp till tre föreningsstyrelsesamlingar under ett år.

Materialet består av en manual med tips på upplägg och passade övningar, övningarna, tips på scheman och diplom hänger med när du laddar ner manualen nedan!

Relaterade dokument