UNF Klippan

UNF Klippan

Publicerat 10 januari 2022

K K lippan är UNF-föreningen som tillsammans med IOGT-NTO Klippan grundade svensk nykterhetsrörelse. Den startade Klippan 1879 som Sveriges första nykterhetsförening och lade grunden till hela vår rörelse. Idag är UNF Klippan Göteborgs enda UNF-förening och bedriver verksamhet på flera plan.

Bli medlem! Bekräfta medlemskap

Var kommer namnet ifrån?

Det kanske är lite förvirrande att vi heter UNF Klippan men är belägna i Göteborg. Vårt namn har över hundra år på nacken och kommer från området med samma namn i Majorna.