Extrainsatt kongress 2024
Nyheter

Extrainsatt kongress 2024

Publicerat 28 juni 2024

Kallelse

Ungdomens Nykterhetsförbund kallar härmed, i enlighet med § 2:3 i stadgarna, till en extra kongress. Kongressen kommer att genomföras mellan den 17 november och 23 november, delvis digitalt och delvis på plats vid Louis de Geer i Norrköping. 

Den extra kongressen kommer att hantera frågan om ny gemensam organisationsform och dess följdbeslut.

Kongressen genomförs asynkront via Vote-IT mellan 17/11 och 21/11. Asynkront möte innebär att ombuden kan delta i diskussioner och rösta när det passar dem bäst inom denna tidsram, istället för att alla måste vara närvarande samtidigt. Efter den 21/11 pausas mötet och återupptas klockan 10:00 den 23/11 i Norrköping. Mötet planeras att pågå fram till klockan 17:00.

De personer som valts till ombud vid den senaste ordinarie kongressen är också ombud på den extra kongressen, om inte ett distriktsårsmöte, extra distriktsårsmöte, regionmöte eller extra regionmöte beslutar något annat. Detta innebär att fyllnadsval kan göras om ombudsplatser väntas bli vakanta, detta bör ske så snart som möjligt.

På listan nedan framgår antal ombud (och ombudsersättare) per distrikt. Observera att endast den som är medlem i distriktet kan vara distriktets ombud på kongressen.

UNF-förbundet står för resa med billigaste färdsätt till och från kongressen för ombuden. Ytterligare praktiskt information och detaljer om anmälan skickas ut vid senare tillfälle.

Vi ser fram mot en spännande extra kongress i Norrköping

Vänligen
Förbundsstyrelsen,
Ungdomens Nykterhetsförbund

Ombudsfördelning

 • Gävleborg: 11
 • Norrbotten: 8
 • Uppsala: 7
 • Skåne: 7
 • Stockholm: 6
 • Kronoberg: 6
 • Örebro: 6
 • Halland: 4
 • Jönköping: 4
 • Dalarna: 4
 • Skaraborg: 4
 • Väst: 4
 • Västerbotten: 4
 • Värmland: 4
 • Jämtland: 4
 • Västmanland: 3
 • Västernorrland: 3
 • Blekinge: 3
 • Södermanland: 2
 • Kalmar: 2
 • Gotland: 2
 • Östergötland: 2

Totalt 100